Politisk panel

Raske meninger

Lokalpolitikere

Hilde Ekeberg

Kommunestyrerepresentant for KrF i Lillehammer

Hilde Ekeberg (født 1984) representerer Kristelig Folkeparti i Lillehammer kommunestyre. Hun har vært nestleder i KrFU. Hun leder fagutvalget for oppvekst og utdanning for KrF.

Ekeberg er generalsekretær i Youth for Understanding samtidig som hun fullfører en mastergrad i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo.

Tidligere svar fra Hilde Ekeberg

17. august

Kommer Miljøpartiet De Grønne over sperregrensa?

«Tror fortsatt at det kan bli vanskelig. Men de har en god trend og det hadde vært spennende for norsk politikk. »

Vis svaret i sammenheng

2. august

Hva mener du om pappaperm?

«Pappaperm er en viktig rettighet for far og et stort gode for barn. Det er viktig å beholde pappapermen og utvide den slik at den blir en rettighet for alle fedre. »

Vis svaret i sammenheng

31. mai

Hvilket terningkast gir du til regjeringen?

«En stabil 3-er. Entusiasmen og visjonene mangler. Men de lager jo ikke de store krisene heller. »

Vis svaret i sammenheng

28. mai

Hva synes du om plasseringen av nytt Munch-museum?

«Lamda er et flott bygg og det er en gledens dag at det endelig har kommet en avgjørelse. »

Vis svaret i sammenheng

11. mai

Kan Ap knekke «Høyre-koden»?

«Det ser ikke sånn ut! »

Vis svaret i sammenheng

4. mai

Hvor store blir Høyre ved valget?

«De kommer til å gjøre det bra, men kanskje ikke så sterkt som det ligger an til nå. Jeg tipper på 23-25%»

Vis svaret i sammenheng

30. april

Bør det bli forbudt å tigge?

«Nei! Tigging er ikke til skade verken for den som gjør det eller de som er rundt. Et forbud mot tigging vil først og fremst være et uttrykk for at vi ikke ønsker å se den fattigdommen som beviselig finnes i vår nærhet.»

Vis svaret i sammenheng

20. april

Hvor store blir Arbeiderpartiet ved valget?

«Tipper at de kommer under 30% »

Vis svaret i sammenheng

6. april

Kommer Senterpartiet over sperregrensen ved stortingsvalget?

«Sjansen er nok større dersom de bruker mer tid på å snakke om hva de skal gjøre enn hva de har gjort. Mye historierefererater fra landsmøtet så langt. »

Vis svaret i sammenheng

3. april

Svekker biografien Borten Moe politisk?

«Det ser ikke sånn ut. Foreløpig er vel boken mest egnet til å svekke Elisabeth Skarsbø Moen. Tvilsomt om hun blir invitert på fest med det første. »

Vis svaret i sammenheng

16. mars

Hvor store blir SV ved valget?

«Rundt omkring sperregrensen et sted. Kommer an på om de finner noen mobiliserende saker inn mot innspurten av valgkampen. »

Vis svaret i sammenheng

22. februar

Har Frp blitt for utydelige?

«FrP har i det siste tonet ned en del av de mest usmakelige sidene ved sin politikk. Jeg syns de har blitt mer sympatiske, men for noen å betyr det kanskje å bli mer utydelige. »

Vis svaret i sammenheng

30. januar

Bør områdene utenfor Lofoten åpnes for oljeleting?

«Nei, det. vil være stort miljøeksperiment. Føre var prinsippet tilsier at dette er en skrekkelig dårlig idé. »

Vis svaret i sammenheng

21. desember

Hvilke politiske juleønsker har du?

«Jeg ønsker meg en asylpolitikk som mener at hensynet til barns beste faktisk er det aller viktigste. »

Vis svaret i sammenheng

15. desember

Hva tenker du om et eget innvandrerregnskap?

«Formålet med borgere i en nasjon er ikke at de skal lønne seg uansett om de er født her eller har flytta hit. Så det syns jeg er en veldig dårlig idé. »

Vis svaret i sammenheng

12. desember

Hva bør skje med formuesskatten?

«Formueskatten på arbeidende kapital-altså penger som blir investert i nye arbeidsplasser- bør fjernes. »

Vis svaret i sammenheng

7. november

Hva synes du om at Barack Obama får fire nye år som president?

«Bra for USA og bra for verden! Selv om det blir en utfordring å gjøre store innenrikspolitiske endringer med flertallet i Representantenes hus mot seg.»

Vis svaret i sammenheng

5. november

Er du fornøyd med norske mediers dekning av presidentvalgkampen?

«Den har vært grei vil jeg si. Mange gode analyser om mulige utfall av valget. Selv om det er en tendens til at republikanere blir fremstilt som relativt kuriøse og snurrige. »

Vis svaret i sammenheng

2. november

Bør staten sprøyte nye skattekroner inn i SAS om alternativet er konkurs?

«Nei, det bør ikke være en prioritert oppgave for staten å holde liv i et flyselskap dersom det ikke selv evner å tilpasse seg markedet. »

Vis svaret i sammenheng

23. oktober

Har du tillit til måten Regjeringen utøver det statlige eierskapet på?

«Vanskelig å si hva som er sannheten her. Men man kan i alle fall konkludere med at det har kommet frem veldig lite informasjon i det siste som innbyr til tillit. »

Vis svaret i sammenheng

19. oktober

Er du interessert i hva naboen tjener?

«I grunne ikke, jeg har nok med å holde styr på min egen økonomi.»

Vis svaret i sammenheng

12. oktober

Er det riktig å gi EU fredsprisen?

«Jeg anerkjenner gjerne EU som fredsprosjekt, men jeg er veldig motstander av å gi prisen til dem som har mest makt fra før. Jeg liker fredsprisen bedre når den bruker verdens viktigste talerstol til å løfte opp dem som sjelden får den oppmerksomheten de fortjener. Jeg sier ikke at den ikke er fortjent. Jeg bare syns at EU, Obama og andre statsledere klarer seg fint på egen hånd. »

Vis svaret i sammenheng

28. september

Bør NRK-lisensen opprettholdes?

«Ja, vi trenger en kanal som kan ivareta rollen som rikskringkaster og som har råd til å lage smalere programmer fordi de ikke er utelukkende nødt til å ta kommersielle hensyn. Det finnes mange eksempler på at det man antok at skulle være ganske smalt, har blitt veldig populært. »

Vis svaret i sammenheng

21. september

Hva synes du om fredagens endringer blant statsrådene?

«Det er flere spennende skifter her. Gleder meg til å følge Hadia Tadjik som statsråd. Jonas Gahr Støre får en kjempeutfordring i helsedepartementet. Forsvarsdepartementet byttet statsråd enda en gang selv om de får tilbake en statsråd med erfaring fra samme dep, så kan det umulig være en fordel med så hyppige statsrådsbytter. »

Vis svaret i sammenheng

17. september

Vil du savne Ola Borten Moe om han forsvinner fra norsk rikspolitikk?

«Jeg kommer ikke til å savne hans iver etter å hente opp så mye olje som mulig så fort som mulig. Men han er en tydelig sentrumspolitiker som tør å tenke selvstandig tanker. Det kommer til å bli dypt savnet i norsk politikk så lenge hans pause fra politikken varer. »

Vis svaret i sammenheng

27. august

Hva forventer du av Stoltenbergs redegjørelse?

«Jeg forventer at han gjør alvor av å ta ansvar. Det vil i denne sammenhengen bety å ta selvkritikk der det har blitt begått feil. Så bør han invitere til en bred og åpen prosess for å rette opp det som er feil. »

Vis svaret i sammenheng

21. august

Hva har Arbeiderpartiet gjort for Norge?

«Arbeiderpartiet har gjort en god jobb når det gjelder likestilling i Norge. Gros berømte kvinneregjering satte en standard for kjønnsfordeling i landsets fremste maktposisjoner. Gratulerer med dagen til Arbeiderpartiet. »

Vis svaret i sammenheng

16. august

Var det riktig av Øystein Mæland å trekke seg?

«Når justisministeren erklærte seg inhabil, hadde han ikke så mye valg. Han kan ikke sitte uten en klart uttrykt tillit fra sine overordnede i denne situasjonen. Om det var rett mann som gikk,er en helt annen sak. »

Vis svaret i sammenheng

13. august

Hva synes du om konklusjonene til 22. juli-kommisjonen?

«Rapporten virker god og grundig. Det virker som om rapporten har hatt mest fokus på å finne systemer som sviktet og ikke hvilke personer. Det syns jeg er klokt. »

Vis svaret i sammenheng

8. august

Bør utbyggingen av Intercitystrekningene prioriteres foran andre samferdselsprosjekter?

«Ja! En rask utbygging av Intercity-triangelet helt frem til Lillehammer vil kunne avhjelpe boligkrisen i Oslo og omegn. Det vil også kunne gjøre store deler av Østlandet til én felles bo- og arbeidsregion. Derfor er dette et av de viktigste samferdselsprosjektene vi har på blokka fremover. »

Vis svaret i sammenheng

31. juli

Hvem skal bestemme om to kommuner skal slås sammen?

«Dersom dette fortsatt skal være opp til den enkelte kommune bør de i alle fall få noen saftige gulrøtter fra staten. Et annet alternativ er at Stortinget tegner kartet på nytt. Men det vil jeg si at har noen store lokaldemokratiske utfordringer.»

Vis svaret i sammenheng

19. juli

Kommer du til å markere 22. juli?

«Jeg kommer til å tilbringe dagen med min lille nevø på 2 år som jeg også sammen med den 22. juli i fjor. Selv om han er lykkelig uvitende om hva som skjedde for et år siden og vil kreve sin tantes fulle oppmerksomhet, har jeg tenkt å følge med på tv-sendingene og tenke på alle dem som ikke fikk tilbake sine og på alle dem som fremdeles sliter med sine traumer. »

Vis svaret i sammenheng

7. juli

Hva synes du om de mange utskiftingene i regjeringen?

«Over tid vil det alltid være nødvendig med utskiftinger. Antallet utskiftinger er ikke så interessant som spørsmålet: er de som er der nå de rette folka på rett plass. Det er nok fortsatt et par departementer som trenger ny statsråd, som f eks helsedepartementet. »

Vis svaret i sammenheng

3. juli

Hvor alvorlig er krisen for SV?

«Sperregrensen er en alvorlig trussel for alle de små partiene, men den virker ekstra alvorlig for SV som har prøvd stort sett det meste for å gjøre seg mer populære. De har prøvd lederbytte, statsrådsbytter, ambisjoner om å bli et sosialistisk folkeparti. Det eneste de ikke har prøvd er å få gjennomslag i regjeringen. »

Vis svaret i sammenheng

28. juni

Bør Norge bli republikk?

«Nei, det er ingen grunn til å endre en statsform som fungerer veldig bra. Selv om det kan være mange gode argumenter mot den statsformen vi har i dag, er mitt viktigste argument for å bevare den at vi trenger et samlende statsoverhode som ikke blir byttet ut så ofte. I vår tid hvor tempoet er veldig høyt, er det viktig å ha noe som varer og som kan samle folket. »

Vis svaret i sammenheng

24. juni

Bør salg av «pappvin» bli forbudt?

«Jeg støtter Kjersti Toppes ønske om en god alkoholdebatt, for alkohol forårsaker langt mer skade i samfunnet enn det folk er klar over. Men jeg tror ikke at en løsrevet debatt om kartongvin vil legge grunnlaget for den debatten. Først må man skape en bred forståelse for at det eksisterer et problem. Da blir det enklere å invitere befolkningen til å være en del av løsningen. »

Vis svaret i sammenheng

18. juni

Hva synes du om endringene i regjeringen?

«Dette tror jeg var to kloke bytter som vil styrke regjeringen og sannsynligvis Senterpartiets synlighet. Vedum får en ganske tøff jobb med å gjenoppbygge tilliten hos bøndene så det blir spennende å se hvordan han løser de oppgavene. »

Vis svaret i sammenheng

8. juni

Hvilke terningkast fortjener medlemmene av regjeringen?

«Det meste med denne regjeringen er helt på det jevne. Det er noen statsråder som befinner seg under middels. Men ingen som glimrer i toppen. Skulle ønske regjeringen utviste vilje til noe annet enn fortsatt styring. »

Vis svaret i sammenheng

7. juni

Hva synes du om klimaforliket?

«Jeg syns det er veldig bra at de rødgrønne endelig kom til en mer pragmatisk holdning og fant frem forhandlingsviljen. Dette er et politisk tema som det er ekstremt viktig å få et bredt og forpliktende forlik på. Syns det er bra at man har klart å bli mer konkret og sette større krav. Som Lillehammer-politiker syns jeg det er særlig positiv med fortgang i utbyggingen av Intercity-triangelet. »

Vis svaret i sammenheng

29. mai

Hvem vant partilederdebatten?

«Jeg så ikke på, så da gjetter jeg på Knut Arild.»

Vis svaret i sammenheng

24. mai

Skader streiken regjeringen?

«Det er i alle fall ikke positivt for en rødgrønn regjering å i rask rekkefølge erte på seg bøndene, de kommuneansatte og de statsansatte. Om dette svekker regjeringen vil jo vise seg når det endelige resultatet er på plass. »

Vis svaret i sammenheng

21. mai

Bør kirke og stat skille lag?

«Ja, det bør være selvsagt at kirken er herre i eget hus og selv kan utnevne hvem som skal styre kirken. »

Vis svaret i sammenheng

14. mai

Støtter du bøndenes aksjoner?

«Ja, bøndene fortjener en inntektsutvikling på linje med andre næringer. Og Norge fortjener norsk matproduksjon. »

Vis svaret i sammenheng

10. mai

I hvilken grad tror du journalisters egen stemmegivning påvirker dekningen av saker?

«Det er vanskelig å se for seg at det ikke betyr noe i det hele tatt i alle fall.»

Vis svaret i sammenheng

9. mai

Bør oljefondet brukes til å stabilisere økonomien i andre europeiske land?

«Oljefondet skal først og fremst sikre fremtidens pensjoner, derfor må hovedmålet med investeringene være å gi nødvendig avkastning. Dersom investeringer som vil stabilisere økonomien i andre europeiske land også er i tråd med fondets hovedmål, så er det jo greit. »

Vis svaret i sammenheng

3. mai

Bør Oslo søke om vinter-OL?

«Ja! Suksessen med ski-VM bør ende opp i en OL-søknad. Men arrangementet må i så fall inkludere eksisterende anlegg i hele østlandsområdet. »

Vis svaret i sammenheng

30. april

Hva gjør du 1. mai?

«Akkurat nå har jeg fri i et par uker i forbindelse med jobbytte, så jeg tilbringer dagen på Jordvik Vikingcenter i York for å prøve å la meg inspirere til en masteroppgave-idé. »

Vis svaret i sammenheng

20. april

Er det lurt av Siv Jensen å avvise at Frp vil være støtteparti for en regjering de ikke sitter i?

«Det er en veldig lite konstruktiv holdning som fort kan sette FrP i den situasjonen at de er det minst løsningsorienterte partiet på ikke-sosialistisk side. »

Vis svaret i sammenheng

11. april

Hvilke partier blir med i regjeringen ved eventuelt borgerlig flertall i 2013?

«Alle de fire partiene KrF, V, H og FrP bør ha som utgangspunkt at et borgerlig flertall bør gi en regjering bestående av disse partiene i en eller annen koallisjon. Men årene med rødgrønt flertall har vist at en flertallsregjering ikke er sunt for demokratiet. Jeg ser helst en mindretallsregjering med H, V og KrF. »

Vis svaret i sammenheng

2. april

Hvilken bok vil du anbefale i påsken?

«På påskekrimfronten anbefalerjeg alt av Camilla Läckberg. Den siste "Englemakersken" lever opp til hennes høye nivå. Ellers har jeg tenkt å lese "Det betroede menneske. -Opgør med forverden kristendom" av Johannes Værge i påsken, men jeg vet ikke om jeg anbefaler den før etter påske. »

Vis svaret i sammenheng

29. mars

Bør tidlig ultralyd bli et tilbud til alle gravide?

«Det er ganske spesielt å innføre en generell rettighet for alle, som ikke har en beviselig helsegevinst. I alle fall sett i lys av alle de vanskelige helseprioriteringsdebattene vi må ta fremover. Det er ikke vanskelig å forstå informasjonsbehovet for den gravide, men i verste fall kan dette tiltaket gi feil informasjon. »

Vis svaret i sammenheng

27. mars

Hva bør skje med mulla Krekar?

«De samme reglene bør gjelde for Mulla Krekar som for alle andre. Når man har en rettskraftig dom skal han i fengsel, dersom Politiet vurderer gjentakelsesfaren for å være stor før rettskraftig dom foreligger bør han varetektsfengsles. »

Vis svaret i sammenheng

21. mars

Hva synes du om endringene SV gjør i regjeringen?

«Forutsatt at dette stemmer, så ser det ut til at SV prøver å bygge opp et nytt lag. Om det er et godt grep kommer jo helt an på hvordan de nye statsrådene presterer. »

Vis svaret i sammenheng

14. mars

Bør asylbarna få bli i Norge?

«Det må være et grunnleggende prinsipp at barn ikke skal straffes for sine foreldres valg. Disse barna har vært her så lenge at det vil være brutalt å sende dem ut. Av hensyn til helheten i norsk asylpolitikk bør justisministeren i anstendighetens navn la dem få bli. »

Vis svaret i sammenheng

10. mars

Hva kommer du til å huske Kristin Halvorsen for?

«Det genuine engasjementet, humøret og jordnærheten. Men mest av alt for at hun er en ekstremt dyktig debattant. »

Vis svaret i sammenheng

8. mars

Trenger vi kvinnedagen?

«Ja, selvsagt trenger vi kvinnedagen for å feire de kampene som er vunnet, for å sette fokus på det som gjenstår og for å markere solidaritet med kvinner over hele verden. Jeg markerer 8. mars som nyttårsaften i mitt kvinneår. Så i morgen er det 1. kvinnedag. De kvinnene som svarer at vi ikke trenger dagen og som samtidig har tittelen "formann", syns jeg argumenterer artig for sitt syn.»

Vis svaret i sammenheng

7. mars

Hva bør SV gjøre nå?

«SV må bli enige med seg selv om hvem de vil at skal lede partiet og i hvilken retning de vil gå og så må de gjennomføre det de bestemmer seg for fullt og helt. Så enkelt og så vanskelig. »

Vis svaret i sammenheng

5. mars

Er det riktig av Audun Lysbakken å gå av?

«Denne saken ble mer omfattende for hver gang Lysbakken har lagt frem informasjon, så nå var det ikke så mange andre muligheter. »

Vis svaret i sammenheng

3. mars

Hva synes du om Venstres strategi foran neste valg?

«Dette virker som en klok strategi fra Trine Skei Grande. Flertallsregjeringer er ikke noe stort pluss for demokratiet. Landet trenger en ny regjering, men ikke nødvendigvis en ny flertallsregjering. »

Vis svaret i sammenheng

28. februar

Bør Audun Lysbakken trekke seg som lederkandidat i SV?

«Jeg regner SV-politikere som så oppegående at de velger den partilederen de har tillit til og som de mener at vil være den beste lederen for partiet. Dersom det viser seg å være Lysbakken, så velger de ham på landsmøtet. Men det er ingen tvil om at dette er et godt stykke unna en optimal start som partileder. »

Vis svaret i sammenheng

24. februar

Bør Jens Stoltenberg kvitte seg med Audun Lysbakken?

«Først bør han avvente den eksterne gjennomgangen og vurdere ut fra det. Det er ingen tvil om at denne saken ikke ser bra ut fra departementet. Men hvis Lysbakken går blir det også krise for det rødgrønne samarbeidet, så dette blir et leir dilemma for statsministeren.»

Vis svaret i sammenheng

20. februar

Bør butikkene ha åpent på søndager?

«Jeg mener at belastningen med å måtte planlegge sine innkjøp utenom søndag er langt lettere å bære enn å måtte jobbe mer i helgene, derfor synes jeg vi skal ha fortsatte restriksjoner på søndagsåpent. »

Vis svaret i sammenheng

8. februar

Er det for mye alkohol i politikken?

«Jeg tror det er viktigere å ha et avklart forhold til når det er greit å drikke og med hvem, enn akkurat det totale kvantum som konsumeres. En grei tommelfingerregel bør være, at der det er mindreårige til stede, bør det ikke drikkes alkohol. »

Vis svaret i sammenheng

6. februar

Bør det biologiske prinsippet bli mindre viktig for barnevernet?

«Hver enkelt barnevernsak inneholder mange og vanskelige dilemmaer. Det viktigste man kan gjøre er å alltid ha hensynet til barnets beste som det aller mest tungtveiende prinsippet. »

Vis svaret i sammenheng

3. februar

Frykter du en «biff-krise» i norske butikker?

«Jeg har store forhåpninger om å overleve en eventuell biff-krise og tror at resten av nasjonen også er godt rustet til å takle det. For øvrig mener jeg at media tar i bruk krise-begrepet altfor ofte. »

Vis svaret i sammenheng

30. januar

Bør tannhelse være en del av det offentliges ansvar på lik linje med resten av kroppen?

«KrF har lenge ment at tennene er en del av kroppen. Det bør den rødgrønne regjeringen også ta konsekvensen av og dermed gjennomføre sine egne, om enn noe uklare, løfter. »

Vis svaret i sammenheng

27. januar

Hvilken politiker synes du får for lite skryt?

«Jeg kjenner veldig mange politikere som burde fått mer skryt, i alle partier. Hvis jeg skal trekke frem bare en vil jeg nevne Geir Bekkevoll fra KrF som er en human motvekt til regjeringens kalde asylpolitikk. »

Vis svaret i sammenheng

25. januar

Bør det bygges lyntog i Norge?

«Ja, vi trenger et alternativ til fly!»

Vis svaret i sammenheng

24. januar

Er det for mye drittkasting i norsk politikk?

«Til tider kan det jo være det. Men vi kan ikke komme dit at det ikke er lov til å kritisere andres politikk. For å vise forskjellen mellom partienes politikk er det nødvendig også å forklare hvorfor man er uenige. Det vakre med demokrati og ytringsfrihet er at man har lov til å si omtrent hva man vil og så kan andre imøtegå dette hvis de er uenige. »

Vis svaret i sammenheng

23. januar

Bør regjeringen pålegge storbyene rushtidsavgift?

«Nei. Dette bør man bestemme lokalt. Jeg mener at rushtidsavgift kan være et veldig godt tiltak, men det må kombineres med en del andre tiltak. For eksempel ved å bygge ut kollektivtilbudet. Denne helheten ser man best lokalt. »

Vis svaret i sammenheng

21. januar

Vil sosialdemokratene i Sverige reise seg etter lederbyttet?

«Den neste lederen i sosialdemokratene vil jo bli den tredje lederen bare siden forrige valg, det kan tyde på at problemene sitter langt dypere enn til hvem som sitter på toppen. Derfor vil det nok ta lang tid å evt komme tilbake til samme nivå som de svenske sosialdemokratene har ligget på. »

Vis svaret i sammenheng

19. januar

Hva synes du om Trond Giskes redegjørelse i Stortinget?

«Jeg registrerer at det er en del uenighet om hvorvidt han tok selvkritikk eller ikke. Det tyder vel kanskje på at han kunne ha prøvd litt hardere, for det er vel ingen tvil om at denne saken har vært litt rotete og at statsråden har noe av skylden for rotet. »

Vis svaret i sammenheng

18. januar

Hva er mest oppsiktsvekkende i Aps strateginotat?

«Etter å ha sett nyhetssakene som er laget rundt notatet, så vil jeg si at mitt hovedinntrykk er at det strengt tatt ikke er så oppsiktsvekkende. At Ap ser på Høyre som sin hovedmotstander og at de legger en plan for å takle utfordringen trenger jeg ikke et lekket notat for å gjette meg til.»

Vis svaret i sammenheng

16. januar

Bør Norge si opp EØS-avtalen?

«Nei! Det ville være veldig dumt å sette en så viktig handelsavtale på spill og rett ut sagt naivt å tro at vi kan oppnå en bedre avtale med EU i den situasjon de nå er i. Å sette EØS-avtalen på spill, er den mest effektive måten å fremprovosere et norsk EU-medlemsskap på. »

Vis svaret i sammenheng

13. januar

Kan statsministeren fortsatt ha tillit til Trond Giske?

«Huskes håndtering av denne saken fremstår mer og mer rotete, men hvorvidt statsministeren har tillit til næringsministeren eller ikke, blir det opp til statsministeren å avgjøre.»

Vis svaret i sammenheng

13. januar

Bør reglene for arveavgift endres?

«Ja, det er ikke veldig vanskelig å finne eksempler på situasjoner hvor arveavgiften har slått veldig uheldig ut. Så den er moden for revisjon.»

Vis svaret i sammenheng

12. januar

Hvordan skal det bli lettere for unge å komme inn på boligmarkedet?

«Jeg tror det er så enkelt og så vanskelig som å bygge flere små boliger, øke BSU-grensen og senke egenandelskravet. Hvis det dreier seg om noe annet, tar jeg gjerne imot tips!»

Vis svaret i sammenheng

10. januar

Bør loven endres for å holde 22. juli-terroristen innesperret?

«I følge grunnloven kan ikke lover gis tilbakevirkende kraft. Å lage lover basert på enkelttilfeller mener jeg uansett at er en dårlig idé. Når det gjelder aspektet med å ivareta folks rettsfølelse, så er det vel så viktig å fokusere på mulighetene som finnes innenfor eksisterende lovverk.»

Vis svaret i sammenheng

9. januar

Hva synes du om at danske Egmont blir ene-eier i TV 2?

«Det er ikke optimalt at et så stort mediehus som TV2 ikke er norskeid. Men når det er sagt så har Egmont vist seg som langsiktige og gode eiere av TV2. TV2 vil stå langt sterkere i konkurransen om TV-rettigheter i fremtiden som en del av en nordisk sammenslutning. »

Vis svaret i sammenheng

6. januar

Hva gjør du for miljøet?

«Jeg bor i en liten og energieffektiv leilighet, sorterer søppel så godt jeg kan, resirkulerer alle tekstiler, spiser lite rødt kjøtt, prøver å velge miljøvennlig transport. Men hvis jeg skulle gjort noe skikkelig for miljøet burde jeg kutte ned på flyreiser. De representerer nok min største "miljøsynd"»

Vis svaret i sammenheng

5. januar

Er sentrumsalternativet dødt?

«De siste årene har vist at partier som er nederlagsdømte plutselig kommer tilbake. Når man spør norske velgere om hvor de plasserer seg på høyre-venstre aksen er de ganske jevnt fordelt. Jeg tror ikke norsk politikk vil være tjent med en todeling. Sentrum trengs og sentrum vil komme sterkere. »

Vis svaret i sammenheng

4. januar

Bør norske partier ha åpne nominasjonsprosesser som i USA?

«Norske partier bør tenke nytt om nominasjoner for å involvere langt flere personer enn i dag. Så lenge velgerne i liten grad endrer på listene, er det i nominasjonen det ligger mest makt til å avgjøre hvem som skal representere partiet. Dette gjelder særlig i Stortingsvalg. »

Vis svaret i sammenheng

30. desember

Hva blir den viktigste politiske saken for deg i 2012?

«Som leder av fagutvalg for oppvekst og utdanning i Lillehammer gleder jeg meg til å ta fatt på våre to arbeidstema for året; lokalt skoleeierskap og barn og unges medvirkning i politiske prosesser. Jeg håper at vi kan jobbe på tvers av partigrensene for å få frem ny og god politikk for kommunen vår. »

Vis svaret i sammenheng

27. desember

Kan Norge få en ny sentrumsregjering?

«Ja, det ville vært det beste for landet. Ser ut som det foreløpig er et stykke frem, men det er jo lov til å ønske seg i disse juletider. Jeg ønsker meg en sentrumsregjering. »

Vis svaret i sammenheng

21. desember

Hvilke politiske juleønsker har du?

«For det neste året ønsker jeg meg politisk debatt som handler om sakenes substans og at vi slipper debatten om debatten. Jeg ønsker meg debatten om de viktige tingene; er det plass for dem som har et utfordrende genetisk utgangspunkt eller de som flykter fra krig og uro? Og vil helst slippe en ny smørkrise, i overført betydning. »

Vis svaret i sammenheng

20. desember

Bør kvinner kvoteres inn i politikken?

«Jeg er for bruk av kvotering som midlertidig virkemiddel for å rette opp skjevheter i maktfordelingen. Men forslaget til Navarsete vil gjøre det urimelig kronglete for partiene å få satt opp en liste. Det bidrar også til å spre ideen om at likestilling er noe vi oppnår med kalkulatoren. »

Vis svaret i sammenheng

16. desember

Hva er det rareste du har gjort for å få frem et politisk budskap?

«Jeg har sovet under en presenning på Stortorvet i Oslo en veldig kald og våt høstnatt sammen med KrFU. Det gjorde vi i solidaritet med de bostedsløse og for å få fokus på deres situasjon. »

Vis svaret i sammenheng

16. desember

Bør velgerne ha mer eller mindre innflytelse på hvem som representerer dem?

«Jeg syns det er ganske sjokkerende signaler vi får fra Arbeiderpartiet i dag. Vi sliter med laber valgdeltakelse. Det at vi får eksempler på at det nytter å bruke retten sin til å påvirke, tror jeg vil virke positivt på valgdeltakelsen. Derfor mener jeg velgerne bør få mer og ikke mindre innflytelse. »

Vis svaret i sammenheng

14. desember

Hvor bør Munch-museet ligge?

«Jeg syns Lambda er et godt alternativ. Den prosessen som har vært rundt nytt Much-museum, syns jeg er direkte pinlig og bærer preg av politikere som er mer opptatt av å vinne saken enn å sørge for en god og snarlig løsning for å vise frem en av våre virkelige nasjonalskatter. En ny utsettelse i dag vil fremstå som parodisk. »

Vis svaret i sammenheng

13. desember

Bør 16-åringer få stemme ved valg?

«Jeg syns at debatten om ungdom, deltakelse og demokrati blir litt snever når den bare koker ned til stemmerett. Det å ta ungdom på alvor bør bety en kritisk gjennomgang av alle prosesser som berører barn og ungdom. Gleder meg til å lese hele utredningen. »

Vis svaret i sammenheng

9. desember

Hvilke terningkast gir du regjeringen?

«Regjeringen leverer ikke godt på vår tids viktigste utfordring; klima. Klimameldingen har vært utsatt utallige ganger og signalene fra Solheims eget parti tyder ikke på at den vil bli særlig ambisiøs. På helsefeltet har regjeringen rett og slett ikke kontroll og det virker som om regjeringen kollektivt begynner å bli litt styringstrøtte. Fra meg får de terningkast 3. »

Vis svaret i sammenheng

8. desember

Bør tollsatsen på smør senkes permanent for å unngå smørmangel i fremtiden?

«Hadde syns det var grådig stas om politisk.no heller spurte om hvordan vi kan legge om det norske tollsystemet for å fremme handelen med verdens fattigste land. Det syns jeg er viktigere enn en forbigående smørkrise forårsaket av dem som ikke vil spise karbohydrater. Foreslår at alle vi som ikke er redd for ris og pasta kaster olme blikk i retning av lavkarbofolket som et midlertidig tiltak. »

Vis svaret i sammenheng

6. desember

Hvorfor flykter velgerne fra de rødgrønne partiene?

«Sannsynligvis fordi de ikke syns at regjeringen leverer bra nok. Det er jo ikke så rart når de nå bruker mest mediatid på kritisere de andre partienes statsråder om hva som er deres egentlige klima- og energipolitikk. »

Vis svaret i sammenheng

3. desember

Bør Venstre garantere for en borgerlig regjering etter valget i 2013?

«Venstre bør garantere mest mulig venstrepolitikk, så får det bli opp til venstre å finne ut av hvordan det løses i praksis. »

Vis svaret i sammenheng

1. desember

Hva synes du om eiendomsskatt?

«Prinsippielt er jeg motstander av skatten fordi den rammer svært urettferdig. Men den virkelige verden er sånn at jeg ikke vil prioritere bort de inntekten den representerer. For det vil innebære å kutte i viktig tjenestetilbud. »

Vis svaret i sammenheng

29. november

Hvordan reagerer du på de sakkyndiges vurdering av terroristen?

«Jeg forholder meg til at dette er en uttalelse fra fagpersoner som vet hva de snakker om. Etterpå blir det opp til retten å vurdere dette spørsmålet juridisk. Jeg er mest skremt over politikere som ønsker å styre en rettsprosess som er i gang. I Norge er makten fordelt mellom Storting, Regjering og rettsapparat. Sånn bør det fremdeles være. »

Vis svaret i sammenheng

28. november

Har ytringsfriheten en grense?

«Ytringsfrihetens grenser kan vurderes både juridisk og etisk. Juridisk må det være slik at den nesten er grenseløs, med unntak av trusler om vold og krenkelser. Det snakkes også mye om ytringsansvar i disse dager. Jeg mener at det aller sterkeste ytringsansvaret må ligge på hver enkelt av oss til å imøtegå ytringer som vi ikke mener ikke fører samfunnet fremover. »

Vis svaret i sammenheng

24. november

Hvor bør basen for de norske kampflyene ligge?

«I denne saken tror jeg det er lurt å legge mest vekt på forsvarets behov og ønsker, selv om det for mange sikkert er fristende å gjøre det til en debatt om lokalpolitiske hensyn. »

Vis svaret i sammenheng

14. november

Bør SV gå ut av den rødgrønne regjeringen?

«Det må SV selv vurdere. Hvis de er fornøyd med det lille de får gjennomslag for i dag, er det jo ingen grunn til å gå noen steder. »

Vis svaret i sammenheng

11. november

Hva synes du om endringene i regjeringen?

«Forståelig at Storberget ønsker å gå av. Spennende å se hvilke oppgaver har får i Aps stortingsgruppe. De nye statsrådene som nå får nye departement et sollide og erfarne. Et trygt valg. »

Vis svaret i sammenheng

7. november

Var kreftgarantien en bløff fra regjeringen?

«Det håper jeg da virkelig ikke. »

Vis svaret i sammenheng

4. november

Hvem bør KrF velge?

«Så lenge den rødgrønne regjeringen sitter frem til neste stortingsvalg, så bør KrF gå til valg på at et sentrum/høyre-flertall må gi en regjering utgått fra dette flertallet. Hvorvidt KrF selv skal være en del av denne regjeringen må avgjøres av politisk gjennomslag for egne saker og den helthetlige profilen til regjeringen. »

Vis svaret i sammenheng

2. november

Hva synes du om at de fleste ordførererne er middelaldrende menn?

«At partiene har en jobb å gjøre. Lokalpolitikken er en av de mest gubbete arenaene jeg vet om. Vi trenger flere kvinnelige ordførere. »

Vis svaret i sammenheng

31. oktober

Hva må gjøres for å stoppe voldtektsbølgen i Oslo?

«For det første er det avgjørende å få tatt gjerningsmennene så fort som mulig. Da må politiet ha nok ressurser til å etterforske. I tillegg må man rydde unna busker og kratt, samarbeide med drosjenæringen, drive holdningsskapende arbeid og mange andre tiltak. Her gjelder det å tenke så mange tanker som mulig samtidig. Regjeringen bør så fort som mulig følge opp både voldtektsutvalget og kvinnepanelets oppfordring om å opprette en egen enhet i politiet som skal spesialisere seg på sedlighetsforbrytelser. »

Vis svaret i sammenheng

28. oktober

Hva tenker du om at kong Olav ønsket et samarbeid med Nazi-Tyskland?

«Dette setter selvsagt historien om Kong Olav i et nytt lys. Men som flere har sagt; Det viktigste vil alltid være hva han faktisk gjorde under andre verdenskrig. Kongefamiliens opptreden under krigen var uten tvil viktig for den norske motstandskampen og det vil ikke denne brevvekslingen endre på. »

Vis svaret i sammenheng

27. oktober

Bør det innføres sperregrense også ved lokalvalg?

«Nei, det kan jeg ikke se noen fordeler ved. Kan ikke se at å utelukke partier fra deltakelse i lokaldemokratiet skal føre til med åpenhet og demokrati.»

Vis svaret i sammenheng

25. oktober

Er det på tide å tegne et nytt norgeskart?

«Jeg mener at det hadde vært en god idé å ta en ny diskusjon på hva som er hensiktsmessige kommune- og fylkesgrenser. For at forvaltningsnivåene skal fungere og være enkle å forholde seg til for vanlige folk, bør de avspeile den hverdagen vi lever i. Det vil si hvor vi bor, jobber, tilbringer fritiden og beveger oss. Jeg tror at kartet ville sett ganske annerledes ut om vi tegnet det opp ut fra faktiske forhold. Og da hadde det kanskje ikke vært så dumt å sørge for at kartet stemmer med terrenget?»

Vis svaret i sammenheng

19. oktober

Har Jens Stoltenberg skadet Norges forhold til USA?

«Hvem som har sagt hva i en telefonsamtale mellom to parter er det veldig vanskelig å vite. Men det som Jens Stoltenberg enten har sagt eller ikke sagt, har helt tydelig fått konsekvenser. Forhåpentligvis er forholdet gjenopprettet nå. »

Vis svaret i sammenheng

17. oktober

Bør alle de borgerlige partiene gå sammen om et bredt regjeringsalternativ i 2013?

«Jeg mener at alle de ikke-sosialistiske partiene bør jobbe for å bytte ut dagens regjering. Hvilken form eller konstellasjon et alternativ skal ha, bør man bruke tiden frem til valget for diskutere. Hvert enkelt parti må gå til valg på en løsning som de tror på og som man føler seg komfortabel med. »

Vis svaret i sammenheng

14. oktober

Bør de regionale helseforetakene legges ned?

«Ja, så mange som mulig at de pengene vi putter på helsebudsjettet bør gå til god behandling og oppfølging av pasienter. De regionale foretakene har fungert som et fordyrende og byråkratiserende mellomledd. Siden alle partier utenom Ap er skeptiske til den måten helse-Norge er organisert på, så er det kanskje på tide at det skjer noe?»

Vis svaret i sammenheng

13. oktober

Har Storberget opptrådt kritikkverdig overfor bistandadvokat Mette Yvonne Larsen?

«Det er umulig å vite akkurat hva de to har snakket om på telefon. Men det ville være mer taktisk av statsråden å bruke energien sin på å rydde opp i det som måtte være galt, enn på å ringe rundt for å stanse kritikken. »

Vis svaret i sammenheng

11. oktober

Har dieselbil-eiere grunn til å føle seg lurt?

«Det er vel ingen som har prøvd å lure dem, men man kan jo forstå at de ikke syns det er noe moro at politikken skifter så fort. Dette er et godt eksempel på at det ikke alltid er så lett å balansere ulike hensyn opp mot hverandre. Men det er vel ingen som er uenige i at alle med luftveisproblemer fortjener å kunne bevege seg utendørs. De fleste vil også være enige i at det er et gode å forebygge at mange fler får luftveisproblemer. »

Vis svaret i sammenheng

7. oktober

Hva synes du om årets Nobels fredspris?

«Dette var en fantastisk pris. Jeg håpet at prisen skulle handle om likestilling og der var det jo full uttelling. Av det jeg vet om disse vinnerne, så vil jeg si at det er verdige og gode representanter for kampen for likestilling og mot vold mot kvinner. »

Vis svaret i sammenheng

5. oktober

Hvilken enkeltsak håper du regjeringen bevilger penger til i statsbudsjettet?

«Som kommunepolitiker vil jeg si at jeg håper på flere frie midler til kommunene. I de fire årene i foregående periode har jeg stort sett vært med på å vedta budsjetter med kraftige kutt i tjenestetilbud. Det er så mye vi trenger penger til i min kommune som bedre skolehelsetjeneste og bedre oppfølging av foreldre og små barn fra helsestasjonen, mer forebyggende arbeid blant annet med tanke på vold i nære relasjoner, mer til skole og mange, mange andre saker. Det er så mye bedre å være kommunepolitiker når man faktisk har et handlingsrom, enn når man blir ansvarlig for kun å finne kuttforslag. »

Vis svaret i sammenheng

29. september

Hvem fortjener Nobels fredspris i år?

«Jeg syns fredsprisen er på sitt beste når den gis til relativt ukjente fredsforkjempere som med livet som innsats kjemper for fred og frihet. De som har mye makt fra før, trenger ikke prisen som ekstra legitimitet. For dem som kjemper en kamp uten å få den oppmerksomheten de fortjener vil prisen være et viktig bidrag i kampen. Så jeg håper at prisen går til noen jeg ikke har hørt om før. Hvis komiteen vil fortsette å utfordre premissene i Nobels testamente, så hadde det vært spennende om prisen gikk til noen som jobbet for likestilling. »

Vis svaret i sammenheng

27. september

Er sexkjøpsloven vellykket?

«Jeg tror sexkjøpsloven var riktig og nødvendig. Riktig med tanke på det holdningsskapende og viktig med tanke på bekjempelse av menneskehandel. Jeg er ikke villig til å se på at Norge blir en arena for menneskehandel. Men på en del viktige områder har regjeringen sviktet i oppfølgingen. Dette gjelder særlig hjelpetiltak til og oppfølging av prostituerte og dem som er utsatt for menneskehandel. Her svikter den rødgrønne regjeringen den svakeste parten og det er ikke noe å skryte av. »

Vis svaret i sammenheng

26. september

Behandler media Frp tøffere enn andre partier?

«Jeg har forståelse for at det kan føles sånn når man står midt i det, men det er ikke mitt inntrykk. FrPs kraftige utfall mot media og deres forsøk på å få denne saken til å dreie seg utelukkende om presseetikk, er et utslag av deres sedvanlige offerretorikk. En retorikk som fremstår som noe forslitt. »

Vis svaret i sammenheng

23. september

Må politikere oppføre seg bedre enn andre?

«Ikke nødvendigvis. Jeg tror at velgerne forstår at politikere er helt vanlige mennesker som noen ganger gjør feil. Å følge norsk lov er for eksempel et krav som stilles både til politikere og alle andre. Men hvis man velger å bryte loven så må man, som alle andre offentlige personer, regne med at det vil skape større offentlig oppmerksomhet. De aller fleste politiske verv er tillitsverv, det vil si at man kan inneha vervet så lenge de som har valgt deg fremdeles har tillit. »

Vis svaret i sammenheng

22. september

Vil Hoksrud-saken skade Frp?

«Jeg tror at Hoksrud-saken først og fremst vil skade Bård Hoksrud og hans familie. Det er trist og tragisk for dem. FrP er forhåpentligvis i gang med å se på sin organisasjon i kjølvannet av andre alvorlige saker. Så denne kan vel inkluderes i de prosessene. »

Vis svaret i sammenheng

20. september

Hvilke egenskaper må SVs neste leder ha?

«Den neste lederen i SV bør ha en del av de egenskapene som enhver god partileder bør ha. Det bør være en person som kan appellere til de interne og inspirere disse. Samtidig må vedkommende kunne kommunisere til de som befinner seg i ytterkantene av SVs velgermasse i dag. Men først og fremst må vedkommende evne å formulere et klart prosjekt som skaper entusiasme og nysgjerrighet rundt SV som parti. »

Vis svaret i sammenheng

19. september

Bør velgerne få større innflytelse over hvem som skal være ordfører?

«Forsøket med direktevalg på ordfører var ingen stor suksess. Det førte ikke til markant høyere valgdeltagelse i forsøkskommunene. Og risikoen er stor for å få en ordfører som ikke en del av en flertallskonstellasjon. I en sånn situasjon risikerer man at ordføreren reduseres til en godt betalt ordstyrer. Det er i alle fall ikke en fordel for demokratiet. »

Vis svaret i sammenheng

15. september

Følger du med på valget i Danmark?

«Jeg har ikke fått fulgt så mye med som jeg skulle ønske. Men satser på å få med meg valgvaken i kveld. Dessverre ser det ikke ut til å Kristendemokraterne kommer til å komme inn i Folketinget. Men jeg håper at dansk politikk skifter retning på noen viktige felter. For det første på invandrings- og integreringsfeltet hvor dansk diskurs har gått i retning av at mener at den eneste veien til å bli dansk er gjennom danske blodsbånd. Det skaper et fattig samfunn. Det samme gjør dansk sorteringspolitikk. I dag fødes det nesten ingen barn med Down´s syndrom i Danmark fordi man har lagt opp til full screening av gravide. Jeg heier på mangfoldet i det danske valget!»

Vis svaret i sammenheng

13. september

Kristin Halvorsen trekker seg som partileder. Er det riktig medisin for SV?

«Når et parti gjør det bra eller dårlig, er det aldri partilederens ansvar alene. Men når velgerne gir en så tydelig tilbakemelding som den SV fikk nå, så er det nødvendig å vise at man tar den på alvor. Med et partilederbytte er det også lettere å stake ut en ny kurs for partiet. Jeg syns det var en klok beslutning av Kristin Halvorsen å gi signalet nå, men samtidig gi organisasjonen god tid til å gjennomføre prosessen.»

Vis svaret i sammenheng

10. september

Hvor viktig er den siste partilederdebatten?

«Vi vet at mange bestemmer seg helt mot slutten. Og selv om dette er et lokallag så kan det være små ting som avgjør hvor mange usikre velgere lander. Det vil alltid være attraktivt å stemme på et parti hvor man liker lederen. En god partileder debatt er nok en ubetinget fordel. Jeg heier på Knut Arild i kveld og håper at han er like god som han har vært så langt. Da tror jeg sjansen er god for å hanke inn mange av de usikre. »

Vis svaret i sammenheng

9. september

Hva tror du blir avgjørende for de velgerne som ennå ikke har bestemt seg?

«Det er nok mange som håper at det er nøkkelringer, boller, kaker og kulepenner med partilogo som skal gjøre susen. Jeg tror at det partiet som klarer å snakke om de sakene som hver enkelt betrakter som sine hjertesaker, er de som klarer å hanke inn dem som fortsatt er i tvil. Så da gjelder det bare for KrF å fortsette å snakke om kvalitet og verdighet i eldreomsorgen, å se de sårbare barna og en god familiepolitikk. »

Vis svaret i sammenheng

8. september

Hva er det med eiendomsskatt?

«Det skulle jeg gjerne likt å visst! I kommunevalgkampen har den ofte blitt den ene store saken som overskygger det meste annet. Den er viktig, men jeg syns ikke saken fortjener å overskygge alle de andre viktige tjenestetilbudene som kommunen skal levere som barnevern, eldreomsorg, skole og fritidstilbud for barn og unge. Jeg er på prinsipielt grunnlag motstander av skatten, men klarer ikke å se hvor ellers vi skulle finne de nødvendige pengene i kommunebudsjettet. Så jeg kan vel kalle meg en pragmatisk og motvillig støttespiller. »

Vis svaret i sammenheng

7. september

Hvor opptatt er du av meningsmålinger?

«Meningsmålinger er viktige som stemningsrapporter. I forkant av valg er de veldig interessante fordi de kan fortelle noe om stemningene og trendene inn mot valgdagen. Mellom valgene syns jeg meningsmålingene får alt for mye oppmerksomhet. De fremstilles ofte i media som om de er nye valgresultater. Mye kan skje på kort tid. Og det som er sannheten i februar er nødvendigvis ikke sannheten på valgdagen. »

Vis svaret i sammenheng

4. september

Hva skjer med kontantstøtten?

«Dette virker unektelig å være et langt skritt mot å fjerne hele ordningen fra regjeringens side. Som virker å ha store problemer med ikke å kunne detaljstyre familiens valg. Samtidig fremstår forsterkingen av kontantstøtten til de mellom 1-1.5 år som en innrømmelse fra regjeringen om at man ikke har klart, og heller ikke klarer, å levere full barnehagedekning til de som er født etter 1. september. Om to år vil kontantstøtten sammen med mange andre rødgrønne feilskjær bli lagt ut for folkeavstemning. Da får vi se hva barnefamilienes dom blir. »

Vis svaret i sammenheng

1. september

Hvor mye betyr det for et parti å ha en populær person på toppen av listen?

«Erfaringer viser jo at enkelte ordførere og frontfigurer blir "større enn sitt parti" og er i stand til å sørge for oppslutning helt på tvers av nasjonale trender. Samtidig vet vi at velgere både tar hensyn til sak og person. Jeg tror at velgerne først og fremst er opptatt av politikken, slik at partiene bør jobbe mest med den og trene sine kandidater til å formidle denne på en god måte. Hvis man i tillegg har en førstekandidat med appell ut over partiprogrammet, så får man se på det som en bonus og ikke som et mål i seg selv. »

Vis svaret i sammenheng

30. august

Har vi for mange kommuner i Norge?

«Ja, hvis vi skulle tegnet kommunekartet på nytt i dag ut fra hvordan vi jobber, bor og beveger oss hadde vi neppe tegnet det opp med dagens kommunegrenser. Når det er sagt er jeg ikke for å tvinge frem en ny løsning fra et statlig tegnebrett. Men jeg mener at regjeringen kunne gjort langt mer for å gi kommunene incentiver til å tenke nytt om egne grenser. »

Vis svaret i sammenheng

27. august

Hva er SVs problem?

«SV er et protestparti som har laget kompromisser i regjering i 6 år. Over tid går velgerne lei. Det er synd, for regjeringen kunne trengt et miljøparti som fikk gjennomslag. »

Vis svaret i sammenheng

25. august

Bør tv-kanalene bruke stoppeklokke for å sikre politikerne like mye taletid under tv-debatter?

«Nei, debatter bør leve sitt eget liv. En debatt hvor alle skal ha akkurat like lang taletid vil nok bli veldig lite spontan. Jeg liker debatter med nerve og temperatur. En rekke med ferdigskrevne og timede innlegg, hadde jeg nok ikke brukt tid på å følge med på. »

Vis svaret i sammenheng

24. august

Hva synes du om valgkampens første partilederdebatt?

«Jeg syns at debatten manglet litt temperatur til tider. Den bar preg av partiledere som følte seg litt frem. Saklighetsnivået var bra. Men jeg tror man med fordel kan bestrebe seg på å kutte noen politikeruttrykk. Jeg føler meg ikke overbevist om at den jevne velger vet hva Fylkesmannens skjønnsmidler er.. »

Vis svaret i sammenheng

22. august

Hva synes du om elektronisk valg?

«Jeg mener at elektronisk valg ikke kan ivareta de ufravikelige kravene vi må stille til et demokratisk valg. Som for eksempel en garanti for at ingen påvirker den stemmen som avgis med tvang eller andre virkemidler. Elektronisk valg kan heller ikke gi en fullverdig garanti for at den som avgir stemmen faktisk er den vedkommende oppgir å være. Jeg er tilhenger av tiltak som kan øke valgdeltakelsen, men ikke hvis det går på bekostningen av sikkerheten for demokratiet. »

Vis svaret i sammenheng

19. august

Bør politikere bruke Facebook på en annen måte enn "vanlige folk"?

«Jeg syns tvert i mot at politikere bør bruke Facebook mest mulig som vanlige folk. Det mest irriterende jeg ser i min feed (eller nyhendestraum som det heter på min nynorskversjon), er politikere som bare spyr ut et utall med oppdatereringer om hvilke møter de har vært i, linker til fem nyhetsartikler på rad med en politisk kommentar til hver av dem og ellers resiterer programformuleringer i tide og utide. Vanlige folk bruker vel Facebook mest til å kommunisere med andre vanlige folk og det er det politikere også bør gjøre. »

Vis svaret i sammenheng

16. august

Hvem blir ordfører i Oslo?

«Hvis det ikke skulle bli KrFs kandidat Aud Kvalbein, så håper og tror jeg at det blir Fabian Stang. Oslo trenger en samlende ordfører som evner å representere hele byens befolkning på god måte. Det kan både Aud og Fabian. »

Vis svaret i sammenheng

12. juli

Bør nordmenn bekymre seg for den økonomiske krisen i Sør-Europa?

«Norge er et av de landene i Europa som står best rustet til å takle en økonomisk krise, men Norge fungerer ikke uavhengig av resten av Europa. Derfor er det grunn til å forvente at uro i økonomien i Sør-Europa også vil påvirke norsk økonomi på en eller annen måte. Når kjøpekraften i Sør-Europa svekkes, vil jo dette kunne påvirke norsk eksport-næring. Men hvorvidt nordmenn flest bør bruke mye tid på å bekymre seg over dette er en annen sak. »

Vis svaret i sammenheng

8. juli

Hva blir valgets viktigste sak?

«Hvis jeg skal tippe så vil jeg tro at skole og eldreomsorg kommer høyt opp på agendaen, fordi dette er brede saker som angår mange. Men en av de viktigste sakene jeg går til valg på i min kommune er at jeg vil ha konkrete tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner. Alt for mange liv blir ødelagt på den måten. Første steg på veien mener jeg er å ansette en egen familievoldskoordinator.»

Vis svaret i sammenheng

7. juli

Er norsk innvandringspolitikk for liberal?

«Nei. Norge er et land i verden og vi må ta vår del av ansvaret for de menneskene som ikke lenger kan bo i sitt eget land på grunn av krig, forfølgelse eller katastrofer. Retten til å søke asyl dersom man mener seg forfulgt er en menneskerett. Norge har en streng vurdering av hvem som får bli. Dette er et felt som er full av dilemmaer derfor blir vi aldri ferdig med å diskutere om vi gjør de rette vurderingene og om systemene våre er gode nok. »

Vis svaret i sammenheng

6. juli

Hvordan kan norsk skole bli bedre?

«Stort sett all skoleforskning peker i den retning at det er ved å satse på gode lærere at vi kan kan oppnå størst effekt i forhold til et økt læringsutbytte. Vi trenger å rekruttere flere til læreryrket og ikke minst satse på at flere som tar lærerutdanningen velger å bli i læreryrket. Vi vet at en stor andel av dem som forsvinner ut av læreryrket og over i andre deler av arbeidslivet gjør dette i løpet av de første årene de er i jobb. På den måten mister vi mange dyktige lærere og mange av dem skylder på "praksissjokket". Dette kan man unngå ved for eksempel å legge til rette for gjennom et obligatorisk mentorløp for alle nyutdannede lærere, hvor man får tett oppfølging fra noen med lang erfaring fra undervisningssituasjonen. På den måten kan man også dra veksel på den kunnskapen som de erfarne lærerne har. Jeg mener at det er viktig å holde fokus på at skolens oppdrag er todelt. Skolen skal både danne og utdanne. Danningsoppdraget kan romme veldig mye. Alt fra vanlig folkeskikk, det å orientere seg i et informasjonssamfunn, nettvett, etisk refleksjon og demokratiforståelse kan ligge innenfor dette oppdraget. En veldig sentral danningsoppgave for skolen er å forhindre mobbing og å gjøre alt man kan for å avdekke den mobbingen som skjer. Vi trenger å få tilbake det fokuset og den innsatsen som Bondevik-regjeringen sto for. Mobbingen kan ikke bekjempes en gang for alle, den kampen må kjempes hver eneste dag på hver eneste klasserom, på hver eneste skole i hver eneste kommune. Derfor har vi ikke råd til å slappe av eller å ta pauser i denne kampen slik som den rødgrønne regjeringen har tatt seg råd til. »

Vis svaret i sammenheng