Politisk panel

Raske meninger

Kommentatorer

Finn Erik Vinje

Professor i nordiske språk UiO

Født 1936, professor i moderne nordiske språk, ansatt ved universitetene i Stockholm, Trondhiem og Oslo. Språkkonsulent i NRK i 22 år.

Tidligere svar fra Finn Erik Vinje

1. oktober

Hva synes du om at Frp og Høyre danner regjering?

«Jeg noterer meg bl.a. at språkpolitikken ikke er omfattet av avtalen mellom H og Frp på den ene side, KrF og Venstre på den annen. Som kjent vil regjeringskameratene gjennomføre lettelser i skriftlig sidemål i skolen, men KrF og Venstre vil tviholde på dagens ordning. Det er bekymringsfullt at de sistnevnte skal kunne bremse utviklingen i en sak som er overmoden for reformer.»

Vis svaret i sammenheng

12. september

Hva synes du om det nye Stortinget?

«Om det nye Stortinget synes jeg bra. Jeg har jo fått inn en svigerdatter der!»

Vis svaret i sammenheng

6. april

Kommer Senterpartiet over sperregrensen ved stortingsvalget?

«Nei, det tror jeg ikke - og i september skal iallfall ikke jeg bidra til at det krabber over grensen. »

Vis svaret i sammenheng

13. mars

Hva synes du om valget av ny pave?

«Absolutt ingen ting. Jeg venter meg ikke noe fra det hold.»

Vis svaret i sammenheng

31. desember

Hva skjer i 2013?

«I året tjuetretten skjer vel det at vi får et regjeringsskifte - og det er det.»

Vis svaret i sammenheng

3. desember

Er Ingebrigtsen-skandalen utslag av en bitter nominasjonsstrid?

«Den såkalte Ingebrigtsen-skandalen er et utslag av medienes hysteriske jakt på pirrende skandaler med esksuell tilsnitt.»

Vis svaret i sammenheng

17. november

Trenger vi flere unge på Stortinget?

«Gjennomsnittsalderen for representantene bør jo svare til gjennomsnittlig alder i befolkningen. Det vil etter alt å dømme være riktig å velge flere 60-70-åringer enn i dag.»

Vis svaret i sammenheng

14. november

Er det greit at Trond Ali Linstad tildeles Kongens fortjenestmedalje?

«Nei. Men tildelingen denne gang kan bidra til å diskreditere hele det kongelige ordens- og medaljevesen, og det er bra. Per Egil Hegge og de andre tidligere honorerte som nå reagerer, bør sende sin medalje tilbake.»

Vis svaret i sammenheng

10. november

Hva synes du om oppdrett av pelsdyr?

«Pelsdyrnæringen bør avskaffes jo før jo heller. Og damene på Slottet, Sonja og Mette-Marit, bør slutte å gå i pels. På det politiske plan venter vi at Høyre vil være med og avvikle næringen. I Sverige er det satt et endelig punktum. La oss følge etter.»

Vis svaret i sammenheng

7. november

Hva synes du om at Barack Obama får fire nye år som president?

«Det er jeg da tilfreds med, alternativet tatt i betraktning. Tanken på en reaksjonær mormon som USAs president er ikke annet ennskremmende.»

Vis svaret i sammenheng

12. oktober

Er det riktig å gi EU fredsprisen?

«Absolutt. Fredsprosjektet EU trenger å trekkes fram. Jeg ble glad da jeg fikk nyheten om fredsprisen.»

Vis svaret i sammenheng

30. september

Kan man forsvare monarki som styreform i Norge også i fremtiden?

«Nei, bestemt ikke. Det er og blir eklatant udemokratisk at statssjefen får sin posisjon fordi han tilhører en bestemt familie. Arbeiderpartiet med sin lunkne ja-holdning svikter kapitalt i dette spørsmålet, som er et spørsmål om likestilling og likleverd.»

Vis svaret i sammenheng

24. august

Hva synes du om dommen mot Anders Behring Breivik?

«Det kunne vel ikke blitt annerledes. Man kan tydeligvis være gal og tilregnelig på én gang - men ordene må defineres før en eventuell diskusjon om Breiviks status. Uansett: tragisk, tragisk.»

Vis svaret i sammenheng

31. juli

Hvem skal bestemme om to kommuner skal slås sammen?

«Det er vel ingen annen råd enn at regjeringen bestemmer. Hvis de lokale instanser skal bestemme, blir det nok aldri noen endring.»

Vis svaret i sammenheng

18. juli

Bør Norge melde seg ut av Schengen-avtalen?

«Avgjort ikke. La Senterpartiet stå alene om et slikt ønske.»

Vis svaret i sammenheng

3. juli

Hvor alvorlig er krisen for SV?

«Alvorlig. Det er saktens tilstrekkelig med reformvillige småskolelærere og andre offentlig ansatte som gjerne vil være radikale, men de ser seg nok nå heller tjent med å søke seg til DNA(s venstrefløy). Storhetstiden for SV var 70-årene, den er forbi.»

Vis svaret i sammenheng

28. juni

Bør Norge bli republikk?

«Ja, naturligvis. Monarkiet står i åpenbart strid med grunnleggende verdier i det moderne samfunn. Det er meg ubegripelig at et flertall av mine samtidige landsmenn er villige til å akseptere kongedømmet.»

Vis svaret i sammenheng

8. juni

Hvilke terningkast fortjener medlemmene av regjeringen?

«Jeg reagerer negativt på oppgaven, og det er latterlig at jeg skal sitte her og gi fiskeriministeren karakter i en skala fra 1 til 6 - ettersom jeg ikke aner hva godt fiskeriministeren har gjort /jeg kjenner ikke engang navnet!). Og jeg kan ikke bare meg for latter når jeg f.eks. leser at 27 % mener at ministeren gjør en "god jobb", men 41 % mener han gjør en "middels jobb". Slutt med det tøvet!»

Vis svaret i sammenheng

29. mai

Hvem vant partilederdebatten?

«Jeg vet ikke. Jeg var opptatt med å fjerne stein og småstubber på et felt i hagen der jeg skal så plenfrø. »

Vis svaret i sammenheng

10. mai

I hvilken grad tror du journalisters egen stemmegivning påvirker dekningen av saker?

«I høy grad, og ettersom vi ikke lenger har partiaviser, blir det journalistene som former budskapet til leserne. Av og til tar jeg meg i å lengte tilbake til partiavisene, den gang Aftenposten ikke var sosialdem okratisk, men oppfordret folk til å stemme Høyre, unnskyld Høire.»

Vis svaret i sammenheng

7. mai

Hvordan har Tschudi-saken påvirket ditt syn på Jonas Gahr Støre?

«Støre bør orienteres om og omvendes til gamle sosialdemokratiske dyder, noe som bl.a. innebærer at han avbryter sine privat-selskapelige kontakter med kongehuset. Allerede han habilitet i forbindelse med apanasjen er tvilsom, har jeg forstått.»

Vis svaret i sammenheng

6. mai

Bør tigging være forbudt?

«Nei, jeg tror ikke det.Men man bør yte noe, f.eks. spille en truddelutt på trekkspill. Det høres ikke vakkert ut, men det virker mindre nedverdigende.»

Vis svaret i sammenheng

3. mai

Bør Oslo søke om vinter-OL?

«Nei. Hysteriet omkring eliteidretten er allerede for overveldende.»

Vis svaret i sammenheng

16. april

Hvor viktig er det for deg å følge med på 22. juli-rettssaken?

«Ikke meget viktig.Men som psykologisk tilfelle er naturligvis Breivik interessant. Jeg forstår ikke dem som nærmest ønsker å hindre ham i å framføre sine bisarre ytringer. Heldigvis er det norske rettssystemet innrettet slik at B. har krav på å få redegjøre for sine motiver.»

Vis svaret i sammenheng

2. april

Hvilken bok vil du anbefale i påsken?

«Vilhelm Moberg: Utvandrarna (4 bind).»

Vis svaret i sammenheng

28. februar

Bør Audun Lysbakken trekke seg som lederkandidat i SV?

«Ja, han bør vel det. Hvis han blir valgt, er jeg redd for at partiets galluptall vil bli virkelig skremmende.»

Vis svaret i sammenheng

22. februar

Hva mener du staten bør bruke mindre penger på?

«Hadde det stått til meg, skulle jeg strupe privatbilismen i og nær de store byene. Det fordrer radikalt økte bevilgninger til utbygging av kollektivnettet. Og hva syklistene angår, så bør de få trygge sykkelstier overalt.»

Vis svaret i sammenheng

8. februar

Er det for mye alkohol i politikken?

«For mye og for mye, fru Blom. Det er vel ikke mer alkohol der enn annetsteds der beslutninger tas.»

Vis svaret i sammenheng

25. januar

Bør det bygges lyntog i Norge?

«Nå, da høyhastighetsutredningen er kommet, er det visst grunn til å støtte ideen om lyntog. Alt som bidrar til å redusere biltrafikken, er av det gode.»

Vis svaret i sammenheng

23. januar

Bør regjeringen pålegge storbyene rushtidsavgift?

«Ja, det synes jeg ubetinget. Skeotikerne bør ta en tur til Stockholm og studere virkningene av slik avgift der. De er meget positive.»

Vis svaret i sammenheng

21. januar

Vil sosialdemokratene i Sverige reise seg etter lederbyttet?

«Jeg lurer på om det finnes noen høvelig flagellant som vil påta seg den oppgave å være formann for dette partiet. Jeg tviler. Dermed er det fritt fram for moderaterna, hvis ledere ser ut til å ha styring i sitt parti. Og det kan være ett fett hvilket av de partiene som har makten. Vi - og svenskene - er jo alle sosialdemokrater i dypet av vårt hjerte.»

Vis svaret i sammenheng

18. januar

Hva er mest oppsiktsvekkende i Aps strateginotat?

«Det mest påfallende er at Ap-strategene må legge hodet i bløt for å finne konfliktflater i forhold til Høyre. Tid for den store koalisjon - Ap og Høyre?»

Vis svaret i sammenheng

16. januar

Bør Norge si opp EØS-avtalen?

«Absolutt ikke. I påvente av et opinionsskifte som kan gi et flertall for medlemskap i EU, er EØS-avtalen det beste (eneste?) alternativ.»

Vis svaret i sammenheng

10. januar

Bør loven endres for å holde 22. juli-terroristen innesperret?

«Nei, absolutt ikke. Her gjelder det å holde hodet kaldt, og Norge er en rettsstat.»

Vis svaret i sammenheng

6. januar

Hva gjør du for miljøet?

«Jeg personlig? - Mye. Jeg har installert en rådyr vann-til-vann varmepumpe, og jeg sykler til jobben. Dessuten stemte jeg på Miljøpartiet De Grønne ved seneste kommunevalg.»

Vis svaret i sammenheng

3. januar

Hvem tror du blir republikanernes presidentkandidat?

«Jeg synes de virker som noen skumle typer alle sammen. De er visst høyreorientert kristne alle sammen - med alt hva det innebærer. Vi får sette vår lit til Obama.»

Vis svaret i sammenheng

30. desember

Hva blir den viktigste politiske saken for deg i 2012?

«En av de viktigste sakene gjelder pelsdyrnæringen - en sak med stor symbolkraft. Senterpartiet må ikke få lov til å forhale avgjørelsen om avvikling av denne næringen.»

Vis svaret i sammenheng

21. desember

Hvilke politiske juleønsker har du?

«Jeg håper at Stortinget vil vedta forslaget om en språklig ansiktsløftning av Grunnloven (Dok.nr. 12 (2007-2008)). Høyre og FrP er positivt stemt, visstnok også KrF; nå beror det hele på Ap.»

Vis svaret i sammenheng

29. november

Hvordan reagerer du på de sakkyndiges vurdering av terroristen?

«Jeg ser ingen grunn til å trekke de sakkyndiges vurdering i tvil, og personlig kjenner jeg en viss lettelse. Et menneske som kan utføre slike handlinger som AB, må ha slike mentale forstyrrelser at han bør forvises til en psykiatrisk behandling, ikke til fengsel.»

Vis svaret i sammenheng

28. november

Har ytringsfriheten en grense?

«Nei, egentlig ikke. Å spotte Gud, Stoltenberg eller å karikere profeten må være grei skuring, likeså å mangfoldiggjøre "manifester". Folk blir "krenket", hører jeg. Men det bør de slutte med. »

Vis svaret i sammenheng

17. november

Er Siv Jensen den beste til å lede Frp?

«Hennes befatning med Carl I Hagen-saken får sies å være usedvanlig klønete - men hun har jo rådgivere, eller?»

Vis svaret i sammenheng

14. november

Bør SV gå ut av den rødgrønne regjeringen?

«Hvis jeg hadde vært SV-er, ville jeg sagt ja. Det er sikkert personlig tilftredsstillende for SV-statsrådene å sitte i regjering, men for partiets skyld og for merkesakenes skyld hadde det vært mest fornuftig å overlate taburettene til andre.»

Vis svaret i sammenheng

2. november

Hva synes du om at de fleste ordførererne er middelaldrende menn?

«Det har jeg ingen mening om. Men jeg antar at middelaldrende menn (hva er forresten middelaldrende?) med kommunalpolitisk erfaring blir valgt fordi de gjør gagns arbeid. La oss iallfall slippe kvotering!»

Vis svaret i sammenheng

31. oktober

Hva må gjøres for å stoppe voldtektsbølgen i Oslo?

«Engasjer alle dem som marsjerte i demonstrasjonstog forleden, til å vandre som natteravner. Det var sjefen for ravnene som lanserte ideen, og den er god.»

Vis svaret i sammenheng

28. oktober

Hva tenker du om at kong Olav ønsket et samarbeid med Nazi-Tyskland?

«Som republikaner har jeg ingenting imot at man erkjenner at medlemmer av kongehuset foretar seg dumme ting, og at man med fordel kan dempe den nesegruse hyllesten av konger og kronprinser både her og der. »

Vis svaret i sammenheng

27. oktober

Bør det innføres sperregrense også ved lokalvalg?

«Nei, bestemt ikke. Ved lokalvalg er velgernes oppfatning av kandidatenes personlige egenskaper mange ganger en mer avgjørende faktor enn poster i partiprogrammet. Da må det være adgang til å lansere kandidater med tilknytning til alle slags knøttepartier.»

Vis svaret i sammenheng

25. oktober

Er det på tide å tegne et nytt norgeskart?

«Hvis det er landets administrative inndeling man tenker på, så er det fornuftige svar visstnok ja. En del av de kommuner og fylker som opprettholdes i henhold til gammel sedvane, bør kunne tre inn i større, mer effektive enheter. Men å foreslå slikt er jo å be om bråk.»

Vis svaret i sammenheng

24. oktober

Bør Norge bidra til å hjelpe kriserammede EU-land?

«Prinsipielt mener jeg ja. Et solidarisk fellesskap medfører at de som kan hjelpe, gjør det. Og så må fellesskapet trekke lærdom av det inntrufne. Noen legger skyldes på euroen, men det er en feilvurdering. Med femti forskjellige valutaer ville situasjonen vært enda verre.»

Vis svaret i sammenheng

21. oktober

Var det rett av myndighetene å stramme inn på muligheten for å søke i skattelistene?

«Nei, det synes jeg ikke. Vi bidrar alle til fellesskapet, noen mer, andre mindre, og om slike ting bør det være åpenhet. At folk finner glede i å snoke i naboens inntekts- og formuesforhold - så dem om det.»

Vis svaret i sammenheng

19. oktober

Har Jens Stoltenberg skadet Norges forhold til USA?

«Hvis det er sant at han har ført Bush bak lyset, og at dette har vakt vrede i Det hvite hus, er det vel grunn til å tro at Stoltenberg har skadet norsk anseelse i de kretser.»

Vis svaret i sammenheng

18. oktober

Er det riktig av Vågå Ap å la den overgrepssiktede ordføreren fortsette i jobben?

«Jeg har ingen som helst kjennskap til de lokale forhold, er komplett uvitende om den person som her står i sentrum og bør nok derfor holde tann or tunge. Men jeg antar at jeg - om jeg bodde i bygda - hadde vært blant dem som ville la ordførereren "fortsette i jobben" (som Politisk.no uttrykker saken) - han er jo ikke dømt for noe som helst!.»

Vis svaret i sammenheng

17. oktober

Bør alle de borgerlige partiene gå sammen om et bredt regjeringsalternativ i 2013?

«Utopisk. Men de bitte-små partiene som iblant gjør seg høylytt gjeldende, bør besinne seg og ta inn over seg at de er nettopp det: bitte-små. I regjeringsdiskusjonen bør de store føre ordet.»

Vis svaret i sammenheng

13. oktober

Har Storberget opptrådt kritikkverdig overfor bistandadvokat Mette Yvonne Larsen?

«Ja, det mener jeg. Storberget er i den posisjon at han ikke skal blande seg inn alt som sies om ham, og slett ikke i dette tilfelle, der det er tale om en bistandsadvokat.»

Vis svaret i sammenheng

11. oktober

Har dieselbil-eiere grunn til å føle seg lurt?

«Lurt og lurt - hvis det viser seg at dieselbiler forurenser så forskrekkelig, så er det eneste fornuftige å begrense bruken.»

Vis svaret i sammenheng

7. oktober

Hva synes du om årets Nobels fredspris?

«Jeg synes ingen ting, for jeg vet ikke noe om vinnerne. Men jeg ser at Fredrik Heffermehl visstnok uttaler seg relativt positivt, og da følger jeg ham, tenker jeg.»

Vis svaret i sammenheng

3. oktober

Hva blir den viktigste saken for Stortinget frem mot sommeren?

«Enhver skjøtter sitt, og for mitt vedkommende blir det mest spennede å se om Stortinget godkjenner det grunnlovsforslag som jeg har utarbeidet, og som Carl I. Hagen og jeg fremsetter. Forslaget er fyldig begrunnet i og foreligger som forslag nr. 16 i Dok.12 (2007-2008). Vårt forslaget rommer en fullstendig, men pietetsfull språklig ansiktsløftning av Grunnloven. I godt og vel 100 år har grunnlovsforslag vært utformet - forsøksvis - i henhold til en norm vedtatt i 1903. Dét har ført til mye språklig ugreie, for å si det slik - og hvis ikke den språklige grunnlovskonservatisme er aldeles overveldende, vil Stortinget nå frigjøre seg fra denne tvangstrøye og vedta at at Grunnloven skal framstå i vår tids drakt, dvs. forståelig for alle lesevante nordmenn. Det burde være på tide. »

Vis svaret i sammenheng

29. september

Hvem fortjener Nobels fredspris i år?

«Jeg har forståelse for Fredrik Heffermehls kritikk av utdelingene, og jeg synes Nobelkomiteen burde lytte til hans innvendinger. Det har jo unektelig vært en del besynderlige valg opp gjennom tiden. Alfred Nobel ville støtte fredskonferanser, dvs. kollektive tiltak for å sikre freden. Sånn sett er EU en god prisvinnerkandidat etter min mening.»

Vis svaret i sammenheng

27. september

Er sexkjøpsloven vellykket?

«Det er en håpløs lov, jeg skjønner ikke hvor Stortings-flertallet var den dagen da den ble vedtatt. Det er meg ubegripelig at det skal være forbudt mellom voksne å inngå avtale om bedrive seksuelle handlinger. Men penger er altså nøkkelordet. Er penger innblandet, skal slike avtaler være forbudt. Men salg forutsetter kjøp, så man er like langt. »

Vis svaret i sammenheng

26. september

Behandler media Frp tøffere enn andre partier?

«Det tror jeg så gjerne. Mediene (ikke "media") domineres av folk med venstresympatier, og man risikerer i de kretser ingenting på å henge ut FrP-folk. »

Vis svaret i sammenheng

23. september

Må politikere oppføre seg bedre enn andre?

«De bør ikke sysle med voldtekt, brannstiftelse, svart arbeid - men det bør ikke vi andre heller. Hva angår Bård Hoksmark, så har han vært utsatt for en veritabel forfølgelse fra TV2, som vil høste kommersiell gevinst av noe så pirrende som et sex-kjøp. Det er nok mer den seksuelle enn den juridiske side av saken som har fått den politiske offentlighet til å fyke i været..»

Vis svaret i sammenheng

22. september

Vil Hoksrud-saken skade Frp?

«Det skulle ikke forundre meg. Men det er sant å si en besynderlig lov vi her har å gjøre med. Det burde ikke rake allmennheten at en mann og en kvinne blir enige om - eventuelt mot betaling - å utfolde seksuell aktivitet seg imellom.»

Vis svaret i sammenheng

20. september

Hvilke egenskaper må SVs neste leder ha?

«Formannen, unnskyld lederen, bør vel likne mest mulig på SVs kjernevelger: en velutdannet yngre kvinne i offentlig tjeneste. Ingen av de tre vestlandskameratene Solhjell,Holmås og Lysbakken passer særlig godt. »

Vis svaret i sammenheng

19. september

Bør velgerne få større innflytelse over hvem som skal være ordfører?

«Et direktevalg på ordfører ville vel ikke være så ueffent.»

Vis svaret i sammenheng

16. september

Hvor mye betyr det å ha ordføreren i en kommune?

«Underforstått: Hva det betyr FOR PARTIET. Og dermed blir svaret: ganske mye. Partiet blir synlig i lokalmiljøet. Hva ordførerens partitilknytning betyr for den politikk som føres, er jeg mer usikker på. Jeg har relativt god kjennskap til en liten innlandskommune der ordførervervet går på omgang mellom Sp og DNA, og forskjellen er ikke stor. Men altså: et prestisjespørsmål.»

Vis svaret i sammenheng

15. september

Følger du med på valget i Danmark?

«Ja da, jeg gjør da det, sånn passe - men den politiske interessen min er hobbypreget, og jeg er heldigvis ikke yrkesmessig forpliktet til å følge med. I denne norske ettervalgstid trer jeg igjen inn i min språkmanns-rolle og konstaterer at man i det politiske miljø nå oftere enn før uttaler tallene på den riktige måten og snakker om stortingsvalget i "tjuetretten", jubileet i "tjuefjorten" osv. Det var visst Kristin H. som gikk i brodden. »

Vis svaret i sammenheng

13. september

Kristin Halvorsen trekker seg som partileder. Er det riktig medisin for SV?

«Neppe. Skulle det finnes i partiapparatet en person med større publikumsappell enn hun? Det sies så ofte blant politikere som har gått på et tap og ligger og slikker sine sår, at partiets politikk må bli tydeligere. Det slår dem visst aldri at det kan være politikkens innhold det er noe i veien med. Jeg kan vanskelig tenke meg noen SV-leder som "tydeligere" enn Kristin H. kan målbære SV-politikken.»

Vis svaret i sammenheng

7. september

Hvor opptatt er du av meningsmålinger?

«Som politisk interessert er jeg naturligvis opptatt av meningsmålinger, siden de er relativt pålitelige. Dessuten kan de i visse tilfeller under et lokalvalg påvirke min stemmegivning, f.eks. nå i høst, da jeg ved kommunevalget kommer til å stemme på Miljøpartiet de grønne»

Vis svaret i sammenheng

1. september

Hvor mye betyr det for et parti å ha en populær person på toppen av listen?

«Alt, skulle jeg tro. Men hvorfor blir noen populær og noen ikke? Einar Gerhardsen var uhyre populær gjennom flere tiår, enda han ikke var direkte ansiktspen (som Jens Stoltenberg). Men EG hadde en sjenert sjarm, og han virket troverdig. Bratteli var vel ikke direkte populær, men han inngav respekt, fordi hans integritet var uomtvistet. I fjernsynsalderen kan hver især av oss drive personlighetsstudier, og hvis våre "analyser" er til ugunst for politikeren, kan han pakke sammen.»

Vis svaret i sammenheng

27. august

Hva er SVs problem?

«Kanskje er det blitt litt vel trangt der ute blant regjeringspartnerne til venstre. Selv Bondepartiet,unnskyld Senterpartiet, er jo for lengst blitt sosialdemokratisk. Mange av SVs kjernevelgerne, jeg mener offentlig ansatte kvinner i sin beste alder, foretrekker nok Stoltenbergs parti etter Utøya-tragedien. »

Vis svaret i sammenheng

24. august

Hva synes du om valgkampens første partilederdebatt?

«Debattantene var kanskje et hakk snillere mot hverandre enn ellers, og ingen kan ha noe imot at tonen er behersket, dannet. Men risikoen er den at motsetningene mellom partiene ikke kommer tydelig fram. Risikoen er at alle framstår som sosialdemokrater, jf. Siv Jensen da terroren ble åpenbaret: I dag er vi alle AUF-ere.»

Vis svaret i sammenheng

22. august

Hva synes du om elektronisk valg?

«Jeg vet ikke så nøye, men e-valg fortoner seg for meg som en rasjonalisering. Jeg har selv flere ganger deltatt i valgkorps og sittet og telt og telt valglister utover natten -- det virker i dag meget gammeldags. Stemningen i valglokalet utover dagen er det imidlertid noe eget med, den ville jeg helst ikke være foruten. Men man får vel ikke både im pose og i sekk.»

Vis svaret i sammenheng

19. august

Bør politikere bruke Facebook på en annen måte enn "vanlige folk"?

«Jeg vet egentlig ikke hvordan "vanlige folk" bruker facebook, men hvis det politiske budskapet skal formidles i den heseblesende stil som synes å dominere i den kanalen, bør politikerne besinne seg. Problemet i kommunikasjonssamfunnet er at man ikke får fullføre et resonnement og snakke til man når et avsluttende punktum.»

Vis svaret i sammenheng

16. august

Hvem blir ordfører i Oslo?

«Det må jo bli Fabian - ikke ut fra en nøktern beregning av de politiske styrkeforhold, kanskje, men fordi han har klart å fylle rollen som samlende offentlig figur etter 22. juli. De som sitter i den posisjon at de skal utpeke byens ordfører, kan ikke neglisjere folkemeningen. Fabian er et unikum. Alt talte imot ham da han skulle entre den politiske scenen, men hans framtoning er så tillitvekkende at innvendingene om overklassegutt osv. forstummer.»

Vis svaret i sammenheng

4. august

Hvordan vil innvandringsdebatten bli endret etter terrorangrepene?

«Politikerne bør være forsiktige med å love idylliske tilstander. Meningene om innvandringspolitikk likesom om andre emner flagrer hit og dit, og politikkens vesen er meningsbrytning. Pia Kjærsgaard har et poeng der. Vi er vel ikke tjent med at meninger som upopulære, skal undertrykkes. Men politikerne bør vise folkeskikk - her som i andre affærer.»

Vis svaret i sammenheng

1. august

Hvordan vil terrorangrepene prege valgkampen?

«Ettersom vi alle ifølge Siv Jensen er blitt AUF-ere, så må jo det bidra til en forsonligere tone.Og i følge meningsmålingene blir det en brakende valgseier for Arbeiderpartiet. Hvorfor situasjonen så sterkt favoriserer Ap, er egnet til å forundre. Folks parti-preferanser er en besynderlig affære.»

Vis svaret i sammenheng

25. juli

Hvordan vil terrorhandlingene forandre samfunnet vårt?

«Det blir flere sperringer og mer nitid kontroll - og vi må avfinne oss med å bli overvåket. Da jeg studerte, gikk vi iblant opp til Stortinget og spiste i restauranten der - det var jo ingen som stoppet oss. Eller også gikk vi innom kafeteriaen i regjeringskvartalet - vi kalte den Chez Einar.»

Vis svaret i sammenheng

20. juli

Har norske politikere sviktet de single?

«Jeg tør ikke svare ja eller nei på et slikt generelt spørsmål, men jeg har en fornemmelse av at Ensliges Landsforbund har tyngde bak sine krav. For øvrig kan jeg ikke holde tilbake en språklig observasjon: Ordet singel later til å ha trengt tilbake det hederlige, slitesterke ordet enslig. Og grunnen er åpenbar: Enslig antyder noe stakkarslig, hjelpeløst og ynkelig, mens singel formidler et inntrykk av urban ungdom og fritt valg. I det spørsmål som er dagens tema, burde det heller stått enslig. »

Vis svaret i sammenheng

12. juli

Bør nordmenn bekymre seg for den økonomiske krisen i Sør-Europa?

«Åpenbart. Om jeg skal tro folk som har bedre rede på disse tingene enn jeg. Finansminister Tremonti er av den mening at hvis Italia faller, så faller også euroen. Og det bør den ikke.»

Vis svaret i sammenheng

8. juli

Hva blir valgets viktigste sak?

«Siden det er lokalvalg, skulle man tro at det blir lokale saker som trekkes fram. Men går det som jeg tror, blir det i mediene først og fremst de rikspolitiske spørsmålene som kommer i forgrunnen. Og da blir det helsepolitikk og eldreomsorg og skole som atter en gang blir valgets viktigste sak(er). Jeg hadde gjerne sett at framkommelighet og trygghet for syklister ble løftet fram.»

Vis svaret i sammenheng

4. juli

Hvorfor taper Frp velgere til nesten alle partier?

«FrP har hatt - og har - en lang vei å gå. Distansen fra å være en gjeng bygdetullinger til å utgjøre et alminnelig respektabelt parti med parlamentarisk forankring er tydeligvis ennå ikke unnagjort. Jeg leste et sted at det var 2-3% av akademikerne på Blindern som sympatiserte med FrP. I de kretser må forestillingen om FrP som en rølpete ansamling av tilhengere av fri fart og billig øl være utbredt. Det er urettferdig. I Stortingskomiteene for eksempel, der sitter det mange bra FrP-folk som arbeider med sakene og således gjør en god jobb.»

Vis svaret i sammenheng

1. juli

Hva er forskjellen på pengestøtte til partiene fra privatpersoner og organisasjoner?

«Spørsmålet er litt klønete formulert, men jeg legger godviljen til og svarer sålydende: Kollektiv støtte (medlemskap eller kapital) til organisasjoner som fremmer livssynsspørsmål, eller som er kontroversielle aktører på meningsmarkedet, er prinsipielt en uting.»

Vis svaret i sammenheng

29. juni

Hvor viktig er det at en politiker er morsom?

«Ikke viktig i det hele tatt. Einar G. var aldri noen vittig hund, men han hadde sjarm, det er det som gjelder.»

Vis svaret i sammenheng

27. juni

Kan Carl I. Hagen bli ordfører i Oslo?

«Både Hagen og Fabian er jo stødige karer med pondus og slips, så jeg bekymrer meg ikke for embetet, det blir nok trygt ivaretatt. Dessuten bor og stemmer jeg utenbys, så jeg lar humlene suse. Jeg unner Hagen å bli Oslos gallionsfigur, han fikk jo ikke oppfylt sin drøm om presidentvervet i Stortinget.»

Vis svaret i sammenheng

23. juni

Vil Høyrebølgen holde frem til valget?

«Arbeiderpartiet og Høyre er partier som inngir tillit, folk mener at de kan stole på dem. Ikke så mye rot hit og dit. Derfor kan de ligge stabilt på høy oppslutningen i meningsmålingene. En storkoalisjon bestårende av H og FrP kunne - kanskje - være innenfor mulighetenes rammer. Men vi EU-tilhengere er skuffet over at medlemskap i den europeiske unionen så sjelden løftes fram av partienes fremste tillitsmenn. Politikerne skal vel ikke bare dilte etter folkemeningen, men være med og forme den. H/FrP-byrådet i Oslo løfter fram skolespørsmål, og når Høyre fremmer tanken om frivillig skriftlig sidemål, er det et initiativ som møter sympati i vide kretser. Jeg antar at H kan gjøre et godt lokalvalg til høsten. »

Vis svaret i sammenheng