Politisk panel

Raske meninger

Lokalpolitikere

Bjørn Tore Ødegården

Leder i Buskerud Arbeiderparti

Bjørn Tore Ødegården (født 1970) er leder i Buskerud Arbeiderparti og sitter i Arbeiderpartiets landsstyre. Han ble i 2011 valgt inn i sin tredje periode i Buskerud fylkesting hvor han er partiets utdanningspolitiske talsmann og gruppeleder i hovedutvalget for utdanning. Ødegården har tidligere blant annet vært leder i Kongsberg Arbeiderparti, representert Arbeiderpartiet i Kongsberg kommunestyre og ledet AUF i Buskerud.

Tidligere svar fra Bjørn Tore Ødegården

10. november

Hva synes du om oppdrett av pelsdyr?

«Dyrevelferd er viktig. Pelsdyrnæringen bør avvikles! »

Vis svaret i sammenheng

6. oktober

Hvilke forventninger har du til statsbudsjettet?

«Mange forventninger til "godbiter" i budsjettet, men viktigst av alt er det at den rødgrønne regjeringen gjennom statsbudsjettet for 2013 legger fram et helhetlig økonomisk opplegg som bidrar til trygghet og forutsigbarhet for verdiskapingen som velferdssamfunnet vårt er bygget på. »

Vis svaret i sammenheng

1. august

Bør Vinmonopolet ha åpent på nyttårsaften?

«Ja! Det er vanskelig å forstå hvorfor Vinmonopolet er pålagt slike rare begrensninger i åpningstiden i forbindelse med helligdager. Bra at representanter for regjeringspartiene nå tar tak i saken og rydder opp i de underlige reglene. »

Vis svaret i sammenheng

28. juni

Bør Norge bli republikk?

«Slutt å tulle, det er konge å ha konge! Kongehuset har viktige symbolske funksjoner som det fyller på en utmerket måte. Kongehuset representerer viktige verdier og virker samlende for vår unge og mangfoldige nasjon. En folkevalgt president vil, uavhengig av partitilknytning og personlige egenskaper, aldri kunne bli samlende for det norske folk på samme måten som kongehuset.»

Vis svaret i sammenheng

24. juni

Bør salg av «pappvin» bli forbudt?

«Å forby salg av pappvin er et håpløst forslag som ikke vil bli vedtatt! »

Vis svaret i sammenheng

18. juni

Hva synes du om endringene i regjeringen?

«Spennende fornyelse. Har spesielt store forventninger til den nye samferdselsministeren! »

Vis svaret i sammenheng

7. juni

Hva synes du om klimaforliket?

«Veldig bra med et bredt klimaforlik! Gir ønsket og nødvendig stabilitet og forutsigbarhet i klimapolitikken. »

Vis svaret i sammenheng

27. mars

Hva bør skje med mulla Krekar?

«Nå er Krekar der han hører hjemme. I fengsel. Etter ankebehandling og stadfestet dom bør han sendes ut av Norge ved første anledning. Regjeringen har jobbet hardt for å få til en avtale som gjør det mulig å sende Krekar ut av Norge. Dette arbeidet må sluttføres slik at Krekar kan returneres til Irak for soning der så fort endelig dom foreligger.»

Vis svaret i sammenheng

8. mars

Trenger vi kvinnedagen?

«Millioner på millioner av kvinner undertrykkes hver dag. Deres kamp for frihet, like muligheter og rettigheter er vel verdt en internasjonal kamp og solidaritetsdag. I Norge har vi kommet langt. Men vi har fortsatt et stykke å gå før vi kan si at vi har full likestilling. Derfor: JA, vi trenger den internasjonale kvinnedagen! »

Vis svaret i sammenheng

7. mars

Hva bør SV gjøre nå?

«SV må rydde opp selv. Vi som tilhører andre partier bør være svært varsomme i å mene noe om hva SV bør gjøre. Men det må være lov å gi det råd at de bør tenke seg godt om....»

Vis svaret i sammenheng

5. mars

Er det riktig av Audun Lysbakken å gå av?

«Ja. Og det står respekt av den beslutningen.»

Vis svaret i sammenheng