Nyhetene

Politisk ord

Streik

Ordet kommer fra engelsk.

Daddelvotum

.

.
Er «daddel» og «daddel» to forskjellige ting?

«Hver mann sin høne»

Eggemangel før påsken 2004.

Parlamentarisme

Norge har det, men hva er det egentlig?

Dokument 8

Hvorfor akkurat nr. 8?

Grasrot

Når dukket grasrota opp i norsk politikk?

Grodagen

Ekstra fridag fra 1982

Kameler

Hvordan havnet kamelen i norsk politikk?

«Den siste sovjetstat»

Husker du?

Kumulere

Å gi en ekstra stemme

Dokument 8

Hvorfor akkurat nr. 8?

Fjosepose

EDRUSKAPSMINISTER: Bergfrid Fjose (KrF) var sosialminister fra 1972 til 1973. (Foto: Scanpix)

Husker du?

Gallup

Hvorfor kaller vi meningsmåling for gallup?

Brustadbu

Liten søndagsåpen butikk.

Kabinettspørsmål

Ultimatum fra regjeringen.

reklame