Denne bloggposten er hentet fra filiprygg.no og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

" />

Nyhetene

Sykkelveier: Fra jumbo til tet

Del med andre:
FacebookTwitterEpostDel
Sykkelveier og mangelen på sykkelveier er en gjenganger i bystyresalen. Heldigvis for det. Jeg er enig med de som sier at Bergen har et stort forbedringspotensial og byrådet har i sin byrådserklæring sagt at det må kraftigere innsats til. Siden tiltredelsen har det skjedd mye, særlig økonomisk. Engasjementet har ikke avtatt, bra! - men dagens debatt om å lage et planleggingskontor for sykkelveier er en pussig debatt.
Venstre og Byluftlisten ønsker å bruke bompenger på et eget planleggingskontor for sykkelveier. Intensjonen er god, men særlig gjennomtenkt kan det ikke være. Argumentasjonen handler mye om bybanesuksessen hvor det er et eget bybanekontor. Men dette er altså ikke et planleggingskontor! Bybanekontoret står for utbyggingen, mens etat for plan og geodata har ansvar for planleggingen, slik de også har for sykkelveier i Bergen.
Det ble i debatten påstått at vi står i fare for å miste statlige midler. Dette har vegvesenet tilbakevist, men man vil jo ikke tro på det. Det ble også i debatten påstått at sykkelvegen opp mot Flesland ble finansiert lokalt og gikk på bekostning av sentrum, men da har man ikke lest bystyresak 7/11 hvor vedtaket var det motstatte. At staten vil lage sykkelvei der er noe vi vanskelig gjøre noe med.

Vi får nå et rekordstort budsjett, både kommunen og statens vegvesen har økt kapastiteten og vi blir om kort tid offisiell sykkelby. Vel, det er alltids rom for ytterligere forbedringer, men la oss for all del ikke fragmentere planbehandlingen, snakke ned det som blir gjort og vedta forslag som gjør arbeidet mindre effektivt. Bybanen ble en suksess fordi man tenkte helhetlig og samordnet, la oss gjenta suksessen! Nå har vi pengene som skal til for å gå fra jumbo til tet.

Denne bloggposten er hentet fra filiprygg.no og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

Filip Rygg (KrF) Filip Rygg (KrF)

Filip Rygg er byråd for byutvikling-, klima og miljø for Kristelig Folkeparti i Bergen. I perioden 2009 - 2011 var han byråd for skole og barnehage i byen. Fra 2007 - 2009 var Rygg gruppeleder for KrF i Bergen bystyre.

reklame