Denne bloggposten er hentet fra Ketil Solvik-Olsen og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

" />

Nyhetene

Saklig økonomisk debatt søkes, herr statsminister

Del med andre:
FacebookTwitterEpostDel

FrP har invitert til en debatt om hvordan vi kan bruke oljeformuen bedre til å bygge landet. En tirade av ubegrunnede påstander og negative karakteristikker er en svak respons fra statsministeren.

Regjeringen bruker allerede i dag store summer på utsiden av statsbudsjettet. Det grenser til parodi når Stoltenbergs forsvarer at regjeringen kan bruke titalls milliarder kroner utenfor handlingsregelen på blant annet vindmøller, flyselskap og oljeplattformer, men mener dette systemet er fullstendig uansvarlig dersom pengene brukes på samfunnsøkonomisk lønnsom infrastrukturutbygging.

Denne uoffisielle pengebruken påvirker selvsagt også norsk økonomi, men AP later som om penger til vindmøller er ok mens penger til jernbane skaper inflasjon. Som respons på dette hevder AP deres “uoffisielle” pengebruk gir superprofitt, og derfor er ansvarlig (da gjelder plutselig “press” argumentet ikke lenger). Ja, investeringer i Olje er uten tvil veldig lønnsomt. Men regjeringen har også brukt oljepenger til å støtte flyselskap, kraftselskap, banker og drive distriktsutvikling i Norge. Men av en eller annen grunn er infrastruktur og forskning holdt på utsiden. Det er rett og slett ikke troverdig å hevde at vindmøller med subsidiebehov er samfunnsøkonomisk superlønnsomt mens veibygging er tapssluk.

Bedre infrastruktur gjør oss rikere og mer produktive som nasjon. FrP vil ikke bruke opp oljeformuen, vi bare konverterer den fra finanspapirer i utlandet til realkapital i Norge.

Stoltenberg hevder FrPs økte investeringer vil skape kaos i norsk økonomi. La meg minne om at SSBs analyser har vist at vår politikk øker sysselsettingen og kutter inflasjonen. Da blir det lavmål av Stoltenberg å fortsette å hevde det motsatte.

Han bør også forholde seg mer korrekt til FrPs alternative budsjett. Stoltenberg later som om FrP øker statens forbruk, mens vårt alternative budsjett for 2012 kuttet statens utgifter med 15 mrd kroner. Vår oljepengebruk går til vekstskapende skatte- og avgiftslettelser, ikke økt forbruk. Stoltenberg må snart forholde seg realitetene i den økonomiske debatten fremfor å angripe stråmenn.

Hensikten med FrPs handlingsregelen er enkel – vi vil investere litt mer av oljeformuen i å bygge landet, samtidig som vi skal unngå å tillegge oss vaner som ikke kan finansieres den dagen oljeinntektene går ned og oljenæringen ikke investerer 185 mrd kroner i norsk økonomi årlig. Dette er ansvarlig økonomisk politikk, både for oss og kommende generasjoner.

Denne bloggposten er hentet fra Ketil Solvik-Olsen og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

Ketil Solvik-Olsen (Frp) Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Ketil Solvik-Olsen er Samferdselsminister. Han er nestleder i Fremskrittspartiet og har tidligere sittet på Stortinget fra Rogaland hvor han var partiets finanspolitiske talsmann og har også vært medlem i energi- og miljøkomitéen.

reklame