Denne bloggposten er hentet fra Jan Tore Sanner og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

" />

Nyhetene

Lykke til, Jens

Del med andre:
FacebookTwitterEpostDel

Jens Stoltenberg har startet valgkampen. Med høy retorikkfaktor forsøker han å overbevise velgerne om at Høyre vil føre en uansvarlig økonomisk politikk. Mitt svar er: Lykke til Jens, du vil få en tung jobb om du har tenkt å bruke valgkampen på det.

Det er handlingsregelen for bruk av oljeinntekter som har fått opp det politiske adrenalinet på begge sider av den politiske midtstreken. På Fremskrittspartiets landsmøte klargjorde partiet at det er behov for en handlingsregel – de vil begrense driftsutgiftene og skape rom for økte investeringer. Det har skapt oppsikt at jeg har omtalt Frp sin nyorientering positivt. Det viser bare at Ap-folkene reagerer på refleks. Når et annet parti beveger seg i riktig retning, ligger det til min natur å si noe positivt. Jeg kunne selvsagt valgt å fokusere på det jeg er uenig i, men jeg valgte altså å snakke om det jeg anså som positivt.

Høyre ser ikke behov for noen ny Handlingsregel. Frp sine ønsker om å begrense driftsutgiftene og prioritere investeringer kan etter min oppfatning gjennomføres innenfor dagens rammer.

Ulv, ulv

Fremfor å rope ulv, ulv på landsstyremøtet i Ap, burde Jens Stoltenberg heller ha brukt tiden på å forklare hvorfor Ap i samarbeid med SV har omdefinert handlingsregelen fra å være en regel som både handlet om hvor mye penger som skal brukes og hvordan de skal anvendes, til kun å bli en regel for å begrense oljepengebruken.

Oljepengene er en del av vår nasjonalformue. Det er bred politisk enighet om at oljeformuen skal forvaltes slik at den kommer flere generasjoner til gode, og skape trygghet for pensjon for både dagens og morgendagens pensjonister. Derfor har Stortinget opprette Statens Pensjonsfond. Handlingsregelen åpner for at Stortinget kan bruke avkastningen – om lag 4 pst av fondet hvert år. I 2012 bruker vi om lag 120 mrd kroner fra Pensjonsfondet.

Det Jens Stoltenberg ikke snakker om lenger, er at handlingsregelen også var en regel om hvordan pengene skal brukes. Det var nemlig enighet om at pengene skulle brukes til å bygge landet og legge grunnlag for vekst i næringslivet utenom oljesektoren slik at vi får flere ben å stå på. Konkret mente flertallet i Stortinget at oljepengene skulle investeres i infrastruktur, kunnskap/forskning og vekstfremmende skattelettelser.

Jens Stoltenberg har endret handlingsregelen slik at det nå bare er en regel for å begrense pengebruken, ikke en regel som skal sikre økte investeringer som kan skape gode rammebetingelser for annet næringsliv.

Kritikk fra Sentralbanksjefen

Jeg mener at Stoltenbergs nye handlingsregel er uansvarlig. Ap bruker oljepengene til en generell styrking av budsjettet. Konsekvensene ser vi: Kostnadsvekst og svekket konkurranseevne for næringslivet utenom olje og gass, og for lite ressurser til infrastruktur og jernbane.

I fjor måtte Stoltenberg tåle kritikk fra Sentralbanksjef Øystein Olsen. I sin årstale sa han: ”Myndighetene har brukt handlingsrommet til å gjennomføre standardøkninger og øke utgiftene på en rekke områder. Prioritering av tiltak som styrker produktiviteten og vekstevnen på lengre sikt, herunder justeringer i skattesystemet, synes derimot å ha kommet noe i bakgrunnen.”

Næringslivets Hovedorganisasjon har dokumentert at mens Sentrum/Høyre-regjeringen i perioden 2001 – 2005 brukte om lag 8 av 10 oljekroner til infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende tiltakt, har de rødgrønne kun brukt om lag 2 av 10 oljekroner til disse formålene.

Det er en viktig debatt som nå er på dagsordenen. Jeg gleder meg til en valgkamp om hvordan vi kan skape trygghet for dagens og morgendagens generasjoner og hvordan vi kan skape gode kår for verdiskaping gjennom investeringer i vei, jernbane, kunnskap og gode rammebetingelser for bedriftene. Høyre holder orden i økonomien og investerer for fremtiden.

Denne bloggposten er hentet fra Jan Tore Sanner og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

Jan Tore Sanner (H) Jan Tore Sanner (H)

Jan Tore Sanner (født 1965) er kommunal- og moderniseringsminister. Han er nestleder i Høyre og har representert Høyre på Stortinget fra Akershus hvor han var nestleder i finanskomiteen.

reklame