Denne bloggposten er hentet fra Den liberale bølge og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

" />

Nyhetene

Ligg unna retten til selvbestemt abort!

Del med andre:
FacebookTwitterEpostDel

Leder av KrFU, Emil André Erstad var nylig ute i media og hevdet at en kvinne ikke bør ha mulighet til å ta abort, selv om hun er blitt gravid som følge av et seksuelt overgrep. H, Frp og V reagerer.
Dette er selvfølgelig et ekstremt synspunkt som ikke er en del av KrFs vedtatte politikk. Men vi ser en økende tendens til at det både nasjonalt og internasjonalt stilles spørsmål ved retten til

Leder av KrFU, Emil André Erstad var nylig ute i media og hevdet at en kvinne ikke bør ha mulighet til å ta abort, selv om hun er blitt gravid som følge av et seksuelt overgrep. H, Frp og V reagerer.
Dette er selvfølgelig et ekstremt synspunkt som ikke er en del av KrFs vedtatte politikk. Men vi ser en økende tendens til at det både nasjonalt og internasjonalt stilles spørsmål ved retten til selvbestemt abort. Statistikken viser imidlertid at abort er mest utbredt i de landene hvor abort er forbudt, eller hvor det er strenge regler for å ta abort, jf rapporten fra The Economist. Vi kvinner på borgerlig side i Trondheim bystyre mener det er viktig at vi politikere å si et klart nei til å røre ved retten til selvbestemt abort. Retten til å bestemme over egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet. Med sitt utspill forsøker lederen for KrFs ungdomsparti å ta fra kvinner retten til å bestemme over egen kropp, etter at en voldtekstmann allerede har forgrepet seg på den samme friheten. Dette kan vi ikke akseptere i vårt samfunn.

Signert: Merethe Baustad Ranum (H) Elin Marie Andreassen (Frp) Ina Roll Spinnangr (V)

Denne bloggposten er hentet fra Den liberale bølge og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

Ina Roll Spinnangr (V) Ina Roll Spinnangr (V)

Ina Roll Spinnangr (født 1982) sitter i bystyret i Trondheim for Venstre. Hun er varamedlem til partiets landsstyre. Spinnangr jobber som rådgiver i SINTEF Bedriftsutvikling og er en engasjert blogger innen både lokale og nasjonale politiske tema. Hennes viktigse nasjonale saker er fremtidig verdiskaping gjennom økt satsing på forskning og innovasjon, fornying av kommunal sektor, og en omlegging til lavkarbonenergi og miljøvennlig infrastruktur.

reklame