Denne bloggposten er hentet fra Venstremikkel og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

" />

Nyhetene

Innlandsoffensiv eller ørkenvandring???

Del med andre:
FacebookTwitterEpostDel

Under den svulstige parolen Sammen for et bedre Oppland har Fylkespolitikerne lansert årens store nyhet, som tatt rett ut av en ørkenkrig i Midtøsten nemlig den mye omtalte og sårt etterlengtede «Innlandsoffensiven.» Den forløsende kraft gitt til deg av politikere som spiser wraps, drikker kaffe og prater…. prater mye!

Hva er så denne politiske offensiven? Vi kunne forventet oss en dyr brosjyre med flotte bilder, glanset papir, smilende fjes, store overskrifter og en kakofoni av moteord og annet ordgyteri, men nei da. Det er ikke det engang! Detter er nok et produkt av impotens i andre potens. ”Keiserens nye klær”, bare i ny og forbedret språkdrakt.

Her sitter jeg på fylkestinget med noen ark foran meg, tre sider med dobbel linjeavstand, blikket sklir over de velkjente ordene, eller Stoltenbergisme som kommunikasjonsrådgiver i Nucleus Joachim Wester Andresen  så fint kaller det å si masse uten å si noe som helst.

Organisasjonskart er fylkespolitikere flinke til å lage, akkurat som annet «new-speak» og innholdsløse fraser som dialogmøter, raske prosesser som skal føre til utredninger som opplyser om muligheter osv osv. Bla bla bla, nok et bevis for at Fylkeskommunen burde legges ned raskt som råd er.

Det er lagt ned strategigrupper, som skal besørge framdrift som også har ”prosessledere” som har strategien for ”prioritert arbeidsområde” Vi finner morsomme setninger som dette_

” Det er primært ønskelig at denne funksjonen ivaretas av fylkeskommunens egne resurser. Det kan bety at man om nødvendig må benytte seg av eksterne resurser til ivaretagelse av andre oppgaver i perioden”

med andre ord sagt på vanlig norsk, dette kommer til å koste penger ved at man leier inn konsulenter til å gjøre den jobben fylkets administrasjon skulle ha gjort i stedet for å vandre i innlandsoffensivens endeløse tåkeland, en ørkenvandring som kan gi de fleste fata morgana

Det lires av enda mer morsomme setninger som at ”det er avgjørende for gjennomslagskraften for en slik strategi at den er forankret i både næringslivet, FoU-institusjoner, offentlig forvaltning, blant folkevalgte mfl. I innlandet.

Og mens politikerne leser lange intetsigende dokumenter, vedtar at det skal bli vekst i innlandet uten  ha en plan, midler eller kunnskap så går verden videre for oss vanlige mennesker som bor utenfor den isolerte glassboblen fylkespolitikerne oppholder seg i.

Det vi trenger i Oppland er ikke en offensiv, det vi trenger er incentiver og handlekraft! Vi trenger et nytt skatteregime, vi trenger vei, vi trenger vei, vi trenger bedre veier, vi trenger bredere veier, vi trenger veier som fungerer,  vi trenger tog, vi trenger lyntog melleom Trondheim og Oslo, vi trenger et lyntog som stopper på Lillehammer og som har siste stoppested Berlin!

Vi trenger omlegging av avgiftssystemet og ikke minst en skole som besørger at elevene som går ut av skolen kan søke på universiteter som Harvard, Georgetown, Oxford eller Yale.  Eller som har fått så god faglig opplæring i yrkesfag at de kan begynne i en bedrift å skape verdier med sine egne evner, hender og kunnskap fra dag en. Det siste vi trenger er nok et papir, for dette er i bunn og grunn hva det er, et dokument som ingen bryr seg om.

  • Politikere kan gjerne vedta vekst i næringslivet, men de kan ikke skape den
  • Politikere kan gjerne vedta en offensiv, men de kan ikke utføre den
  • Politikere kan gjerne vedta at Oppland skal få tilflytning, men noe mer kan de ikke.

Det jeg skal frem til er vel at jeg er ganske skeptisk til at man skal bruke tid og penger på nok et dokument som ikke fører noe med seg. Jeg etterlyser handlekraft, noe som man finner alle andre steder enn i politikken.

Denne bloggposten er hentet fra Venstremikkel og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

Mikkel Dobloug (V) Mikkel Dobloug (V)

Christian Mikkel Dobloug (født 1979) er kommunestyrerepresentant for Venstre og leder for Kontrollutvalget i Nord Fron kommune. Han er styremedlem i Oppland Venstre og eier av Per Gynt-gården.

reklame