Denne bloggposten er hentet fra Blogg og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

" />

Nyhetene

Hele folket i arbeid – eller?

Del med andre:
FacebookTwitterEpostDel

De gode tallene gjelder bare som absolutte tall og de skyldes utelukkende befolkningsvekst. Andelen sysselsatte er i dag nøyaktig den samme som når dagens regjering tok over makten i 2005.

Samtidig økte det midlertidige fraværet.

Enda mer bekymringsfullt er det at andelen sysselsatte blant funksjonshemmende har sunket de siste årene (som prosent av personer mellom 16-66).

Mitt ankepunkt mot regjeringens politikk er at siden 2008 har hele veksten i sysselsettingen funnet sted i offentlig sektor. Det er privat sektor som skaper verdiene og det er offentlig sektor som forvalter dem. Vi trenger begge deler. Når hele veksten i sysselsettingen finner sted i offentlig sektor må en mindre andel i privat sektor betale relativt mer. Det kombinert med at norsk konkurranseevne synker er en betydelig utfordring for Norge og noe vi vil få store problemer med dersom ikke kursen korrigeres.

Denne bloggposten er hentet fra Blogg og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

Peter Skovholt Gitmark (H) Peter Skovholt Gitmark (H)

Peter Skovholt Gitmark er tidligere stortingsrepresentant for Høyre fra Vest-Agder. Han ble valgt inn på Stortinget i 2005

reklame