Denne bloggposten er hentet fra Talspersonbloggen og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

" />

Nyhetene

Et svik mot fremtidige generasjoner

Del med andre:
FacebookTwitterEpostDel

Regjeringens etterlengtede klimamelding er endelig klar, fire år etter klimaforliket på Stortinget. Dessverre understreker klimameldingen bare handlingslammelsen blant dagens Stortingspartier. Meldingen inneholder ikke de løsningene som er nødvendige for å møte vår tids største utfordring.

Ifølge FNs klimapanel må rike land kutte sine utslipp med opp mot 40 prosent i perioden 1990-2020, for å ha mulighet til å kunne begrense global temperaturstigning til under to grader. Regjeringens klimamelding kutter imidlertid ikke Norges nasjonale utslipp med mer enn ned mot seks prosent i denne perioden. Dersom alle rike land i verden kutter like lite vil det, i følge FN, føre til en global temperaturstigning på rundt fem grader. Det vil få ekstreme konsekvenser. Klimameldingen er derfor et svik mot fremtidige generasjoner.

Regjeringen har siden klimaforliket i 2008 kastet bort fire verdifulle år i arbeidet med å bekjempe globale klimaendringer. Når meldingen nå kommer, er det for sent, og tiltakene for svake. En økning av CO2-avgiften på norsk sokkel er et skritt i riktig retning, men setter i praksis få reelle begrensninger for Norges verste forurenser. Hvert år står norsk olje og gass for over to prosent av verdens totale klimagassutslipp. Det er et utilgivelig bidrag til klimaendringene som hver dag rammer millioner av mennesker i de mest sårbare områdene i verden.

Skal vi ha mulighet til å begrense global oppvarming til under to grader må ¾ av verdens fossile ressurser bli liggende i bakken. Det må vi ta konsekvensene av. Grønn Ungdom ønsker derfor en gradvis utfasing av norsk olje og gassvirksomhet. Det betyr å ikke åpne flere nye olje- og gassfelt, og å redusere utvinningstempoet på eksisterende felt ned mot 50 prosent innen 2020. Dette er tiltak som både vil medføre tilstrekkelige kutt nasjonalt, og senke de globale utslippene fra norsk olje og gass vesentlig.

Klimameldingen inneholder enkelte gode tiltak, som CO2-avgift, klimafond og intercity-tog. Den svikter imidlertid totalt målt opp mot hva som skal til for å løse klimautfordringene. Da nytter det ikke å bare kjøpe seg fri fra sitt moralske og historiske ansvar. Da nytter det ikke bare å la fattige land som Ghana ta jobben, mens vi fortsetter å tjene oss rike på å pumpe opp olje og gass. For å løse klimautfordringene trenger vi dyptgripende endringer av samfunnet. Derfor kan dette ikke kalles annet enn en klimapolitisk falitterklæring.

Hallvard Surlien

Talsperson, Grønn Ungdom

Denne bloggposten er hentet fra Talspersonbloggen og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

Grønn Ungdom Grønn Ungdom

Ida Karina Kann og Hallvard Surlien er nasjonale talspersoner for Grønn Ungdom, ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne.

reklame