Denne bloggposten er hentet fra Marianne Aasens blogg og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

" />

Nyhetene

Endelig fornying av ungdomsskolen

Del med andre:
FacebookTwitterEpostDel

Endelig har vi kommet i gang med arbeidet å gi landets ungdommer en mer motiverende og interessant skoledag. Vi har gjort masse bra for kvaliteten i barnetrinnet og videregående. Nå er det ungdomsskolens tur.

Målet nå er å øke elevenes motivasjon for læring ved å gjøre opplæringen mer praksisnær og relevant. Det betyr ikke at det faglige nivået senkes, tvert i mot. Læringsmålene står fast, men kan læres på en bedre måte. Ved å gjøre teoretisk kunnskap mer relevant kan vi øke elevenes motivasjon og gi mer mestring. Slik oppnår vi elever som er bedre rustet til å gjennomføre den videregående opplæringen.

Det andre hovedgrepet i meldingen er økt valgfrihet med en gradvis innføring av nye valgfag. Dette har blitt etterlyst lenge av både elever og lærere. Det er viktig å understreke at vi ikke går tilbake til valgfag som “pausetimer” – de faglige ambisjonene skal ligge fast. Men jeg tror utvilsomt det vil oppleves som positivt for elevene med fleksibilitet til å i større grad forfølge sine interesser.

Det er viktig at hele opplæringen møter alle elever med høye forventninger og ambisjoner på deres vegne. Da må vi også gi dem en best mulig opplæring. Jeg tror derfor det er bra at vi nå satser på klasseledelse, verktøy for en mer variert og praktisk undervisning i lesing og regning, bedre elevvurdering og et bedre system for tilbakemeldinger. Også skolene og skoleeiere får økt fleksibilitet til å gjøre skoledagen mer variert og relevant for elevene.

Alle vet at motivasjon gir mestring. Mestring gir mer læring. Slik får vi elever som står bedre rustet i overgangen til videregående skole. De vil være bedre i stand til å gjennomføre skolegangen. Og de vil dermed ha bedre muligheter til å meste voksenlivet.

Har du innspill? Kom med dine synspunkter i kommentarfeltet under.

Denne bloggposten er hentet fra Marianne Aasens blogg og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

reklame