Denne bloggposten er hentet fra Den liberale bølge og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

" />

Nyhetene

Asylbarna ofres for regjeringsmakt

Del med andre:
FacebookTwitterEpostDel

I 2005 ble en liten gutt født på Stord Sykehus. Denne gutten var lille Nathan, som nå er blitt syv år. Nathan bor i dag i Bergen, men skal snart sendes til et utrygt land han aldri har vært i, til diktaturstaten Etiopia.

OFRES: Nathan er 7 år. (Foto: TV 2)

Norge velger å se bort fra Barnekonvensjonen og norske lover som sier at barns tilknytning til riket skal vektlegges. Barn sendes ut av landet uten at de har fått en rettferdig vurdering av deres søknad om opphold– noe som er brudd på deres grunnleggende rettigheter. En politikk som på systematisk vis ikke tar hensyn til barns beste, er en barnefiendtlig politikk.

Dagens regjering med Arbeiderpartiet i spissen har gått inn for denne politikken, med støtte frå Høyre og Fremskrittspartiet. En politikk der barn som har blitt boende i landet i mange år, ikke blir hørt. En politikk der Norge som eneste land har fått til en returavtale med diktaturstyret i Etiopia. En politikk der innvandringsregulerende hensyn settes høyere enn barns tilknytning til riket, og der systemhensyn settes fremfor menneskehensyn.

Nathan har nærmest blitt symbolet på den inhumane asylpolitikken som føres i dag. Han er blitt frontfiguren for over 400 andre barn som er i samme situasjon. Da Venstre la fram et forslag på Stortinget som kunne reddet barna ut av denne situasjonen, så fikk vi støtte frå Krf. SV vil gjerne vente til det blir lagt frem en stortingsmelding om «Barn på flukt». I mellomtiden rives Nathan og mange andre barn bort fra sine norske venner og alt de kjenner fra sin norske oppvekst. AP kan glede seg over at de henter velgere fra FRP, men vi i Venstre har fått nok. Nå er det på tide at vi våkner og gir beskjed om at dette er helt uakseptabelt!

Nathan skal sendes ut før 16.mai og får ikke ta del i vår nasjonaldag 17. Vi oppfordrer derfor alle til å delta i en partinøytral grønn-sløyfe-aksjon for å markere motstand mot dagens asylpolitikk og utsendelsen av disse barna. Bli med du også: http://www.facebook.com/events/225509054227158/

Denne bloggposten er hentet fra Den liberale bølge og er skrevet av [author-name]. Les originalposten

Ina Roll Spinnangr (V) Ina Roll Spinnangr (V)

Ina Roll Spinnangr (født 1982) sitter i bystyret i Trondheim for Venstre. Hun er varamedlem til partiets landsstyre. Spinnangr jobber som rådgiver i SINTEF Bedriftsutvikling og er en engasjert blogger innen både lokale og nasjonale politiske tema. Hennes viktigse nasjonale saker er fremtidig verdiskaping gjennom økt satsing på forskning og innovasjon, fornying av kommunal sektor, og en omlegging til lavkarbonenergi og miljøvennlig infrastruktur.

reklame