Nyhetene

Terje Strøm (NyAnalyse)

Terje Strøm (NyAnalyse)

Terje Strøm er sjeføkonom i NyAnalyse. Han utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har ledet flere prosjekter knyttet til samfunnsaktuelle problemstillinger. Strøm har tidligere vært makroøkonom i NHO og finanspolitisk rådgiver på Stortinget for Høyre.

Suksess med norsk produktivitet – hva nå?

  “Productivity isn’t everything, but in the long run it is almost everything. A country’s ability to improve its standard of living over time depends almost entirely on its ability to raise its output per worker.” Paul Krugman, winner of the nobelprize in economics NyAnalyse har beregnet at hvis Norge enda en gang lykkes med […]

Todelingen stanset opp.

Det er på ingen måte enkelt å spå om norsk økonomi i november 2013. Når alt blir verre, blir todelingen mellom oljenæringen og annet næringsliv mindre. Da får Norge det verre, men balansen blir bedre. Med rekordlave renter og lav arbeidsledighet er det likevel stans i forbruket og brems for oljeindustrien. Europa våkner til liv igjen og etterspør noe mer varer og tjenester. Utfordringen er at kostnadsnivået er blitt helt bortenfor alle naturlige grenser, 60-70% over handelspartnere. NHOs kvartalsrapport som samler inn 2000 bedriftssvar sier følgende om situasjonen: Svakeste på 5 år «Vi ser særlig en effekt av at bedriftene som leverer til petroleumssektoren, melder om enda svakere markeder enn i tredje kvartal». Endelig får vi […]

Sydenturisme hele året gir konkursspøkelse

Hva skjer med verdens rikeste land? Benyttes all økning i kjøpekraften til ferier og forbruk i utlandet? Nye tall fra det blå regjeringsbudsjettet viser til over 40 % vekst i ferie og forbruk i utlandet fra 2009, men konsumet her hjemme kun har steget med 10 %.   For ett år siden trodde finansdepartementet på 4 % vekst i privat konsum […]

Et Oljeeventyr fra virkeligheten

Det var en gang en samfunnsøkonom som het Jens. Han ble statsminister i verdens rikeste land. For å sørge for at oljepengene skulle bidra til alle fremtidige generasjoner, snekret han og Øystein Olsen en regel. Ikke bruk mer enn 4%  eller avkastningen av oljefondet Norge har på bok, befalte Jens og Øystein. De kalte regelen over alle regler for […]

Det nye tekno-Norge

Velkommen til det nye arbeidslivet i Norge! I dag har 9 av 10 norske husholdninger tilgang på PC og internett. Norge ligger langt fremme globalt her. Mobiltelefoner, IPad’er og bærbare Pc’er kombinert med epost og internett har gjort oss mer effektive. La oss illustrere dette med et par gode historier fra Norge anno 2013. Utnytt […]

Skatt vs Velferd – Innbyggerundersøkelsen Difi

12.juni kommer Difi med ny Innbyggerundersøkelse - da kommer det oppfølginger på dette spørsmålet og 100-vis av andre!

Nytt frontfag og handlingsregel 2.0

Neste finansminister i Norge har nok 30-50 mrd 2013-kroner å bruke på skattelette og investeringer i neste 4-årsperiode. Det er fordi at økonomien og sysselsettingen vokser. Regjeringen anslår 70.000 flere jobber neste 2 år. Det er fullt mulig å prioritere f.eks skattekutt for næringslivet, slik Regjeringen gjorde sist søndag med virkning først i 2014. Problemet er at ikke en eneste […]

Skatten er ute av sekken. God søndag!

Fordi Sverige kuttet selskapsskatten fra 26,3 til 22 % i 2013-budsjettet. Vi taper på sikt investeringer til Sverige. Fordi oljesektoren trekker opp lønninger til umulige nivåer for eksportindustri ellers. Derfor bremser de ned aktiviteten litt her. Fordi offentlig sektor vokser mer og trekker opp lønninger. Mye pengebruk har gått til sysselsetting av ansatte i offentlig sektor, kanskje [...]

Pengeflytting og byråkrati i Oslo = verdiskaping

  Det er noe helt spesielt med Oslo-regionen. Bank og finans driver med pengeflytting og boliglån. Det regnes stadig på høyere overskudd fra kundene. Eiendomsbaroner kjøper og selger, leier ut og bygger om eneboliger til leiligheter. Alt for å dekke behovene i ett boom-marked. – Det er faktisk 1/5 av verdiskapingen i hovedstaden! Videre jobber [...]

KRFs manglende tro på Handlingsreglen

  Norge går til valg 9.september og de politiske partiene er på hugget. Det er spennende tider for Oljestaten Norge. Handlingsregelen er i spill ved KRFs tro på også andre makter. Både Regjering og opposisjon satser mer enn noensinne på samferdsel. AP er redd for at Gordon Gekko og Wall Street tar over styringen i [...]

Fraflytting truer distrikter uten innvandring

NyAnalyse har satt opp denne ”befolkningsoversikten” som viser en tydelig trend for mange viktige SP-regioner. For å sikre vekst og verdiskaping i hele landet må Senterpartiet ønske arbeidsinnvandringen velkommen. Se figur (trykk for større tabell!) Det er selvsagt et av flere mulige scenario, men trolig ganske realistisk for de neste par årene. Hedmark, Oppland, Telemark, Sogn- og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark har negativ eller svak befolkningsvekst før innvandringen er tatt med. Etter kommunestørrelse er det kommunene med færre enn 8-10.000 innbyggere som sliter med å skape befolkningsvekst uten innvandring. Slik ser det forventede bildet ut på befolkningsutviklingen i 2013, [...]

Pengene flyr ut av landet

Nordmenn reiser mer og mer. Vi kjøper varer og tjenester i utlandet. Vi investerer i feriehus i land som Spania, Sverige og Danmark. Oljerikdommen gjør det mulig. Sterk krone gjør det billig. Fra 2001 til 2011 har nordmenn økt antallet eiendommer i utlandet fra ca 8.000 til hele 51.400 feriehus og andre eiendommer. Det må sies å være en utrolig utvikling som beviser rikdommen på oljeberget. Samtidig som finanskrisen har herjet med våre europeiske naboland har ”ola og kari” også gjort store investeringer gjennom Oljefondets oppkjøp i Regent street i London og deler av Paris. Enorm vekst i kjøpekraften Norske lønninger øker langt mer enn hos våre handelspartnere. Siste tall fra TBU: Gjennomsnittlige timelønnskostnader i norsk industri var [...]

Hva koster streiken? I tapte arbeidsdager.

Arbeidskonflikter, fordelt etter næring (SN2007) Trykk på figur for å lese! I 2010 utgjorde streiken 500.000 tapte arbeidsdager fordelt på 67.000 ansatte.I 2012 var det helt kaos, for nærmest ingenting i kr og øre. Hva med mellomoppgjøret 2013? På mandag kan AS Norge igjen våkne til streikebølge…  

Nye elementer i innvandringsregnskapet…

Samfunnsdiskusjonen rundt innvandring, trygd og arbeid blir alltid opphetet og lite nyansert. Er nye nordmenn nyttig og billig arbeidskraft eller bare trygdesnyltere i Norge? Det er synd at det blir slik fordi det er behov for ny innsikt. Ofte vil man oppdage at nærmest alle har sin egen agenda. NyAnalyse har forsøkt å finne nye elementer som kan utredes videre [...]

Produktiviteten skaper usikkerhet

Ingen kan være uenig om at effektiv produksjon er bedre enn lite effektiv produksjon. I Norge er mange miljøer veldig skeptisk til utviklingen i produktivitet innen bygg og anlegg. En stadig større del av norsk økonomi tilhører disse sektorene, og vil gi utslag som i tabell nedenfor! Det er nettopp disse tallene som sammen med massiv arbeidsinnvandring og selvsagt Finanskrisen, som har dratt norsk produktivitet ned. Den andre historien er hvor mye produktiviteten øker nå for tiden? Hele basisen for bedringer i arbeids- og [...]

reklame