Nyhetene

Ina Roll Spinnangr (V)

Ina Roll Spinnangr (V)

Ina Roll Spinnangr (født 1982) sitter i bystyret i Trondheim for Venstre. Hun er varamedlem til partiets landsstyre. Spinnangr jobber som rådgiver i SINTEF Bedriftsutvikling og er en engasjert blogger innen både lokale og nasjonale politiske tema. Hennes viktigse nasjonale saker er fremtidig verdiskaping gjennom økt satsing på forskning og innovasjon, fornying av kommunal sektor, og en omlegging til lavkarbonenergi og miljøvennlig infrastruktur.

Nasjonale prøver er ikke en god nok kvalitetsindikator

Nasjonale prøver bør gjennomføres med stikkprøver på noen tilfeldige skoler hvert år, ikke ved å teste alle. Dette for å unngå at skolene rangeres og testene får større betydning for den generelle oppfattelsen av kvaliteten i skolen. Testen…

Når vil vi se på oss selv om europeere?

Eg e ikkje fra Norge, men fra Beeergen, pleide vi å rope da jeg var liten.

Nå kunne jeg kanskje sagt at jeg ikke er fra Europa, men fra Norge.
Norge er annerledeslandet og er stolt av det. Vi bader i en oljedopet økonomi, vi merker lite til …

En historisk avtale!

Valget er over og vi har fått vite at Venstre og Krf ikke vil i regjering med H og Frp. Noen jubler, andre skulle ønske at vi hadde fått gjennom enda mer- slik at vi kunne fått en grønnblå fremfor en blåblå. Samarbeidsavtalen mellom Venstre, K…

Til kamp mot dataovervåking!

Flere har fått øynene opp for at et sterkt personvern er grunnleggende i et liberalt demokrati. Særlig har debatten
rast etter at avsløringene om at USA sitt nasjonale sikkerhetsbyrå driver med elektronisk spionasje over hele kloden og samler mil…

Til kamp mot dataovervåking!

Flere har fått øynene opp for at et sterkt personvern er grunnleggende i et liberalt demokrati. Særlig har debatten
rast etter at avsløringene om at USA sitt nasjonale sikkerhetsbyrå driver med elektronisk spionasje over hele kloden og samler mil…

På gal vei for fremtidens ingeniører

Stortingsmeldingen "På rett vei" ble nylig vedtatt av regjeringspartiene, på tross av massive protester fra ingeniørorganisasjonene, høyskoler, universitet og bedrifter. Meldingen innebærer at alle elever med yrkesfaglig bakgrunn kan gå rett fra fagbrev til høyskoleutdanning, uten spesielle forkunnskaper.

Det er skremmende at Regjeringen og Stortinget går i mot en samlet anbefaling fra de

Økt velferd eller rødgrønn sløsing og mer skjemavelde?

I Trondheim har Arbeiderpartiet i lang tid hatt store plakater med "Velferd eller skattekutt" i valgkampene, der man legger opp til at valget handler om akkurat det. Det store flertallet vil åpenbart foretrekke "velferd". Hadde valget bare vært så enkelt..
Men la deg ikke lure av slike forenklinger på politiske plakater. Det er nemlig ikke riktig det som står der. 

For det første: Økt

Kampen for et fritt Internett

Det er lett å ta dagens personlige frihet med et fritt og åpent Internett for gitt.
Men kampen for frihet er ikke vunnet en gang for alle, heller ikke i Norge.

Den amerikanske kongressen har nettopp vedtatt loven CISPA, en lov som vil gjøre det …

Hvorfor stemme Venstre, i stedet for Høyre?

I det siste har mange spurt meg om hvorfor jeg byttet fra å være aktiv i Høyre til å bli med i Venstre.
I dette innlegget er noen gode grunner til å velge Venstre.

1. Venstre er et sosialliberalt parti, et parti som ønsker forandring velkomme…

Vinmonopolet skal bestå

På Venstres landsmøte ble det vedtatt at lokale folkevalgte skal få bestemme om det skal åpnes for vin og sterkøl i dagligvarebutikker. I etterkant har flere kritisert vedtaket. Det er selvfølgelig helt greit, men la oss rydde opp i noen misfors…

Vi må handle nå!

Global oppvarming og tap av natur og biologisk mangfold er de største trusselene menneskeheten står overfor.
Det er økonomisk og teknologisk mulig å redusere klimautslippene raskt, men det krever politisk vilje, handlekraft og nytenkning.

Ven…

Elevene først!

Det er på tide at Norge får en sterk offentlig skole og et utdanningssystem i verdensklasse.Vi har alle forutsetninger på plass, men vi trenger en ny politisk kurs. SV har styrt skolen lenge nok.

En liberal skolepolitikk legger til grunn at ing…

Stopp skytingen av ulv!

Hvordan rettferdiggjør vi at ulver blir skudd fra helikopter bare fordi de er dyr og beveger seg utenfor en definert ulvesone som vi mennesker har bestemt? Under forhandlingene til stortingets rovviltforlik i 2011 jobbet Venstre
hardt for bærekraft…

La kvinnene få danse naken!

Kvinnepolitikere i Ap, Sp, Sv og Rødt har gått ut og sagt at de vil forby strippebarer i Norge. De hevder at strippebarer gjør at kvinner blir sett på som et objekt, at flere prostituerer seg, blir mishandlet og er utsatt for menneskehandel. Men e…

Kommer barna godt ut av likestillingskampen?

Kvinner oppfordres til å komme seg tilbake til jobb fortest mulig– i stedet for å være hjemme med barnet sitt. Er hun hjemme taper hun på det økonomisk og det er et tegn på at hun og sine medsøstre ikke er likestilt mannfolka. Samtidig skal…

reklame