Nyhetene

Guri Melby (V)

Guri Melby (V)

Guri Melby er sentralstyremedlem i Venstre. Hun ler byråd for samferdsel og miljø i Oslo.

Med staten som hallik

Målet med sexkjøpsloven var å hjelpe kvinner utsatt for menneskehandel ut av en vanskelig situasjon. Men fire år etter at loven ble vedtatt er bare 14 personer dømt for menneskehandel. Samtidig som resultatene uteblir, har altså den nye lovgivningen bidratt

For barns beste

For Venstre er arbeidet for å gi utsatte barn bedre oppvektsvilkår en helt sentral valgkampsak. Derfor fremmet vi i forrige uke 35 konkrete tiltak mot barnefattigdom, tiltak som vi mener vil redusere antallet barn som vokser opp i fattigdom med

Utvikling er mer enn bistand

Utviklingspolitikk handler om fattigdomsbekjempelse, og det handler om hvordan Norge som nasjon kan bidra til utvikling av menneskerettigheter og demokrati globalt. Hva er det som bør prege utviklingspolitikken framover? Først er det viktig å slå fast at kampen mot fattigdom

Grønn vekst, fornybar fremtid

Vi må ikke velge mellom vekst og miljøvern. Men vi må verne miljøet dersom vi fortsatt skal ha vekst. Tidligere i valgkampen uttalte De grønnes Rasmus Hansson til NRK at levestandarden i Norge må ned for å redde kloden fra

Satser på læreren – åtte år for sent

«I skolen er læreren den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring, og langt viktigere enn for eksempel klassestørrelse og nivåspredning.» Dette kunne vært et sitat hentet fra en Venstre-brosjyre, for vi har lenge snakket om hvor viktig læreren er for elevenes læring,

Kampen mot fattigdom

Vårt Land skriver 13. august at samfunnets fattigste og svakeste er taperne i valgkampen, fordi problematikk knyttet til fattigdom og ulikhet ikke interesserer velgerne. Venstre mener at vi som politikere har et ansvar for å løfte disse gruppene inn i

Sunnere mat og bedre utvalg

Staten bør legge til rette for at folket spiser sunt og riktig. Økologisk mat er mer miljøvennlig enn matvarer produsert i industriell storskala. Nisjen for økologisk mat i butikkene er svært trang. Dersom vi skal øke salget av økomat må

Oljefondet trenger mer etikkarbeid, ikke mindre

I går kom nyheten om at SPU, eller Oljefondet, har bedt om å slippe unna OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Forespørselen kommer etter at Oljefondet for en tid tilbake fikk kritikk av OECD for å være for dårlige i etikkarbeidet.

Mer rettsvern for barna

Regjeringspartiene hadde i praksis ikke noe valg. På det som antakelig blir den siste stortingsdagen i den rødgrønne regjeringens levetid, stemte de for Venstres forslag om å ratifisere klageordningen i FNs barnekonvensjon. I november i fjor sto Venstre alene om

Liberalt, sosial og blågrønt

Det er forskjell på blågrønt og mørkeblått. Det er jeg glad for at Dagsavisen har fått med seg. Det er ikke vanskelig å finne graverende sitater om man går Frps Christian Tybring-Gjedde etter i sømmene. Den øvelsen har også vi

Miljøet trenger en hånd på rattet

De Grønne vil samarbeide, men bare med dem som er enige med dem. Det taper miljøet på. Jeg har sagt det før, og jeg kommer til å si det igjen: Jeg deler mange av Miljøpartiet De Grønnes mål for norsk

Klima som kampsak

Valgkampen nærmer seg. Det merker man på Dagsavisens ledere. Etter et landsmøte der Venstre har gått inn for bedre lærere, for mer personvern, for at asylbarna skal få bli, for mer sosialhjelp til fattige familier og en langt mer offensiv

Oljepolitikken og klimapolitikken må henge sammen

I DN i dag går sentralbanksjef Øystein Olsen ut og advarer mot å senke utvinningstempoet i oljenæringa, hovedsakelig fordi norsk økonomi er avhengig av inntektene derfra. Samtidig er han redd for at en strengere miljøpolitikk i framtida vil være ugunstig

Likestilling er en menneskerett

I dag, på kvinnedagen 8. mars, ønsker jeg meg et større liberalt engasjement for kvinners situasjon i Norge – og i verden. Det er store forskjeller mellom hvilke metoder forskjellige partier i Norge ønsker å bruke for å fremme likestilling.

Ingen argumenter igjen for pelsdyr

Det finnes ingen andre valg enn å avvikle pelsdyrnæringen, sier jeg til Nationen 29.1. Det får avisa på lederplass til å etterlyse «Venstres pelsstrategi» (31.1). Den strategien er klar: Et større Venstre sikrer en miljøvennlig, blågrønn regjering som setter dyrevelferd

reklame