Nyhetene

Grønn Ungdom

Grønn Ungdom

Ida Karina Kann og Hallvard Surlien er nasjonale talspersoner for Grønn Ungdom, ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne.

Grønn nyttårstale

Kjære alle sammen, For 100 år siden ble en av de største nordmenn i verdenshistorien født. Arne Næss var ikke bare en fryktløs fjellklatrer og en skarp professor. Han var en av de viktigste personene i norsk samfunnsforskning etter krigen. Han forklarte oss at naturverdier ikke bare er knyttet opp til nytte for oss mennesker. [...]

Kjære dyrevenner

Her er appellen talskvinne Ida Karina Kann holdt på NOAHs fakkeltog mot pels i Oslo 11. november: Kjære dyrevenner! Et av våre grunnleggende prinsipper er solidaritet med dyr og natur. Solidaritet med dyr innebærer at vi må drive god dyrevelferd – på alle områder. Grønn Ungdom har derfor alltid vært for å avvikle pelsdyrnæringa. Vi [...]

Appell om jagerflykjøp

Appell holdt på markering foran Stortinget mot kjøp av jagerflyene F-35 14. juni: Kjære fredsfolk, Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. IKKEVOLD danner en viktig del av bakgrunnen til de grønne partiene og er en forutsetning for vår tilnærming til alle problemer. Ingen varig løsning på konflikter mellom enkeltindivider, sosiale grupper eller stater [...]

Et svik mot fremtidige generasjoner

Jeg kommenterer klimameldingen i dagens Klassekampen.

Grønn Ungdom sterkt representert på #MDGLM

Årets landsmøte i De Grønne er nå ferdig for denne gang. Grønn Ungdom var sterkt representert med hele hele 36 delegater under 26 år. Det er utrolig bra! Veldig gøy å være på landsmøte med et så sterkt ungdomsparti i ryggen. Vi stilte med representanter fra fylkeslaget i både Rogaland, Sør-Trøndelag, Oppland, Oslo og Akershus. [...]

Appell om personvern

Jeg holdt i dag appell på en markering foran Stortinget mot overvåkningssamfunnet og innskrenkning av digitale rettigheter. Appellen kan du lese her:   Kjære medfrihetsforkjempere Grønn Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne. Vi har valgt digitale rettigheter som en av våre hovedsaker i år. Det er fordi retten til personvern, ytringsfrihet og retten til [...]

Kan oppdrettsnæringa bli varig?

Sandra Borch skriver i sitt svarinnlegg på politisk.no den 29. mars at Grønn Ungdom vil gå for en nedleggelse av oppdrettsnæringa i Norge. Det er beklagelig hvis formuleringen «Det er vanskelig å se at næringa kan bli miljømessig bærekraftig uten at alle anlegg lukkes, med de kostnader det medfører» er blitt misforstått. Det er ikke [...]

reklame